Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” sa finansijskim planom za 2021. godinu;