Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;