Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Kantona Sarajevo na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo i to u korist Grada Sarajeva, a sve u cilju re

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Kantona Sarajevo na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo i to u korist Grada Sarajeva, a sve u cilju realizacije projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs