Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o zakupu koji se zaključuje između Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo;