Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne inva

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Tuhčić Alma)

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
23