Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno - poslovnom objektu K-91, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno - poslovnom objektu K-91, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Haličević Almasa);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26