Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Usvojen: 
Odbijen
Odbijen
Odbijen
Odbijen
Usvojen
Odbijen
Odbijen
Komentar: 
ZA 10 Protiv Suzdrzan 17
ZA 10 Protiv 4 Suzdrzan 14
ZA 8 Protiv Suzdrzan 17
ZA 8 10 8 11 Protiv 3 1 0 0 Suzdrzan 16 17 17 17
ZA 10 Protiv 4 Suzdrzan 14
ZA 10 Protiv Suzdrzan 19
Za: 
21
Protiv: 
1
Suzdržan: 
7