Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu