Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo