Prijedlog odluke o davanje naziva novoizgrađenoj ulici na području Općina Centar Sarajevo - MZ "Hrastovi-Mrkovići" u novi naziv: ulica Hajrudina Ivazovića-Bebana;