Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na nacrt Ugovora o prenosu prava vlasništva uz protučinidbu između Kantona Sarajevo i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo koji će biti zaključen pred notarom između

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na nacrt Ugovora o prenosu prava vlasništva uz protučinidbu između Kantona Sarajevo i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo koji će biti zaključen pred notarom između Kantona Sarajevo, kao sticaoca i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, kao prenosioca;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
23