Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2023.godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2023.godinu

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Usvojen: 
Odbijen
Odbijen
Usvojen
Usvojen
Komentar: 
Amandman 1 ZA 7 P 3 S 14 Amandman 2 8 2 14 Amandman 3 8 - 16 Amandman 4 8 1 14 Amandman 5 I OSTALI ODBIJENI
ZA 8 P 1 S 13
Za: 
20
Protiv: 
8
Suzdržan: 
0