Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-21/23 od 12.03.2024. godine;