Premijer Edin Forto: Zajedno za novi život Skenderije

Vlada veliko interesovanje za panel diskusiju „Novi život Skenderije“, koji je organizirala Vlada Kantona Sarajevo u suradnji sa Kulturno - sportskim centrom Skenderija i Asocijacijom arhitekata u BiH. Pozivnice su poslane i eminentnim privrednicima, sportistima, umjetnicima, obrtnicima i svima koji svojim iskustvima mogu doprinijeti iznalasku najboljeg rješenja za ovu građevinu koja predstavlja svojevrstan simbol Sarajeva.
Diskusija će biti održana u petak 20.09.2019. s početkom u 17:30 u amfiteatru Doma mladih, Skenderija.
"Skenderija ima veliko značenje za kolektivnu memoriju građana Sarajeva. Najlakše bi to sve bilo proglasiti zastarjelim konceptom prošlog vremena, neodrživim u moderno doba i srušiti. Uvijek je lakše rušiti. Postoji nada da bi se uspješnom revitalizacijom Skenderije stvorio presedan ne samo u prostornoj politici Grada Sarajeva, gdje bi želje potencijalnih investitora (javnih ili privatnih) bile usmjerene ka potrebama, građana kao korisnika, i grada u čijem je urbanom tkivu Skenderija izuzetno bitan dio", kazao je premijer KS Edin Forto.
Taj pristup bi bio presedan i u širem regionu, gdje bi Skenderija mogla ponovo postati primjer radikalno novog, uspješnog pristupa oživljavanju „neperspektivnih“ prostora.
Kakve su vaše vizije? Šta bi vi htjeli tu vidjeti? Je li uopće moguće adaptirati Skenderiju na ovaj način?
U cjelovečernjem programu Skenderija će biti sagledana sa arhitektonsko-urbanističkog, historijskog, ekonomskog, sportskog i kulturnog aspekta. U diskusiji će učestvovati predstavnici Vlade KS, menadžmenta KSC Skenderija te priznati međunarodni i lokalni stručnjaci na polju arhitekture, urbane ekonomije, IT industrije.
Cilj prezentacija i diskusije je stvoriti jasan pravac daljeg razvoja KSC Skenderija, kroz arhitektonsku intervenciju i programsku revitalizaciju.