Predstavnici Tima za sprečavanje korupcije Posavskog kantona u posjeti Kantonu Sarajevo, najavljen nastavak saradnje

Predstavnici Tima za sprečavanje korupcije Posavskog kantona i predstavnici Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini posjetili su danas Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, kao i Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije.
Šef Ureda i predsjednik Tima u KS Erduan Kafedžić prezentovao je IT-platformu antikorupcionog informacionog sistema kojeg je uspostavio i vodi Ured.
Ovom prilikom, upoznao je prisutne sa sadržajem podataka sistema te sa konceptom sadašnjeg djelovanja i budućih planiranih preventivnih antikoruptivnih procesa koje ovaj Ured i Tim za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, uspješno implementiraju u cjelokupnom kantonalnom javnom sektoru.
Predsjednik Tima Posavskog kantona Berislav Živković informisao je svoje domaćine o poduzetim aktivnostima iz oblasti prevencije korupcije Tima Posavskog kantona.
Pohvalio je postignute rezultate rada Ureda i Tima u oblasti prevencije korupcije i jačanju antikorupcijskih kapaciteta Kantona Sarajevo.
Na kraju sastanka iskazana je spremnost za nastavak saradnje po ovom pitanju.