Podrška mladima u kreiranju startup firmi, objavljena preliminarna rang-lista odabranih kandidata

 
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, tačnije Komisija za odabir korisnika grant sheme „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području KS“, imenovana od strane ministra Harisa Bašića, objavila je preliminarnu rang-listu od 80 odabranih kandidata za učešće u višednevnom preduzetničkom trening-programu, a potom i u drugim aktivnostima podrške, savjetodavne i finansijske.
Listu možete pogledati i preuzeti na linku: https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/prelim.rang_lista_0.pdf
Naime, Ministarstvo privrede je, u saradnji sa projektom „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)“, finansiranim od Vlade Kraljevine Norveške i implementiranim od strane UNDP-a BiH, te uz učešće JU Služba za zapošljavanje KS, raspisalo Javni poziv za učešće u programu koji za cilj ima pružanje sistemske podrške mladima do 35 godina starosti da pokrenu i razviju vlastite biznise.
Na Javni poziv, koji je intenzivno promovisan putem društvenih mreža i održavanjem info-sesija, prijavilo se 156 aplikanata. Njih 111 ispunilo je uslove tražene javnim pozivom i sa svima su održani intervjui. Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, propisanih javnim pozivom, Komisija je jednoglasnom odlukom predložila listu od 80 kandidata za učešće u specijalističkom višednevnom preduzetničkom trening-programu. Od navedenih 80 polaznika, bit će izabrano njih 55 kojima će biti pružena značajna finansijska i savjetodavna podrška.
Komisija za odabir korisnika sastavljena je od sedam članova, od čega su po dva predstavnika Ministarstva privrede KS i UNDP-a, te po jedan predstavnik Službe za zapošljavanje KS i Ureda za borbu protiv korupcije KS te nezavisni ekonomski stručnjak.
Ministarstvo je za ovaj program izdvojilo 850.000 KM i ova sredstva će isključivo biti utrošena na dodjelu bespovratnih sredstava za 55 uspješnih polaznika trening programa. UNDP projekt EGG sufinansira s iznosom od 150.000 KM za troškove specijalističkog trening programa, te mentoringa u trajanju od 12 mjeseci. JU Služba za zapošljavanje KS izdvaja 396.000 KM, čime će odabranim korisnicima sufinansirati dio troškova doprinosa na plate tokom prve godine poslovanja u iznosu od po 600 KM mjesečno.
Podnosiocima prijava koji su zadovoljili formalno-pravne uslove, ali su odbijeni zbog ograničenih sredstava ili slabijeg kvaliteta projekta (poslovne ideje) s kojim su aplicirali, Ministarstvo će, na njihov pismeni zahtjev, dostaviti obrazloženje razloga zbog kojih nisu uvršteni na preliminarnu rang-listu. Rok za podnošenje pisanog zahtjeva za obrazloženje je osam dana od dana objave rang-liste na Oglasnoj ploči KS.