Zastupnička pitanja

Haris Pleho

Haris Pleho

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje u vezi člana 34. Zakona o stvarnim pravima FBIH koji omogućava da za upravnika može biti izabran jedan ili nekoliko suvlasnika tj. etažnih vlasnika zgrade, odnosno uvođenja internog modela upravljanja zgradom. Molim da mi se iznesu mišljenja Ministarstva o prednostima i manama takvog modela, te mogućih problema u njegovoj realizaciji u smislu pravnih rješenja.”


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da me obavijesti da li operatori u skladu sa članom 34. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) organizuju provjeru emisije, te o tome obavještavaju Ministarstvo.

• Da li to čine i operatori pogona i postrojenja iz federalne nadležnosti za izdavanje okolinskih
dozvola po zahtjevu Ministarstva?

• Da li je uspostavljen registar pogona za sagorijevanje kotlovnica? Kako je moguće doći do
podataka iz registra?”


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da me obavijeste da li su tokom 2019. godine imali sastanke sa upravnicima koji posjeduju rješenje za obavljanje poslova na upravljanju i održavanju zgrada na području Kantona Sarajevo, te molim informacije o eventualnim dogovorima i zaključcima, kao i novim zakonskim, podzakonskim i drugim aktima proizašlim kao posljedica tih sastanaka.”


Haris Pleho

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

- “Da li Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima informaciju iz kojih rudnika na teritoriji BIH je dozvoljeno prodavati i upotrebljavati ugalj shodno članu 17. stav (1) Odluke 0 zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16)?
Prema informacijama koje posjedujem Ministarstvo je obavljalo analize 2013. godine, da li postoje neke novije analize?
Molim da mi dostavite rezultate provedenih analiza.”


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

- “Molim Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS da me obavijeste da li je Ministarstvo prilikom dodjele subvencija za grijanje vodilo računa da građani koji dobijaju subvenciju, a pri tome nabavljaju ugalj kao ogrjevno sredstvo poštuju zakonsku obavezu shodno članu 17. stav (1) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16).
Napominjem da ovdje nije riječ o zabrani nabavljanja uglja, nego o poštivanju zakonske odluke u vezi sa njegovom kvalitetom.”


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se objedine javne nabavke za notarske i advokatske usluge za sva ministarstva, javne ustanove i preduzeća kako bi se trošak za takve usluge smanjio ili da se razmotri upošljavanje novih pravnika ukoliko bi to bila jeftinija opcija od objedinjavanja javnih nabavki.


Haris Pleho

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za inspekcijski nadzor od strane KUlP-a, vezano za izlijevanja fekalnih voda u Goraždanskoj ulici, Općina Novi Grad.


04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Ljubazno molim da mi se dostavi spisak svih predstavnika etažnih vlasnika koji su prekršajno kažnjeni u smislu člana 71. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) od početka primjene Zakona do danas, kao i informaciju koliko puta su kažnjeni, kao i iznos kazni.
• Također ljubazno molim spisak svih upravitelja/upravnika koji su kažnjeni u smislu člana 70. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), kao i informaciju koliko puta su kažnjeni, kao i iznos kazni.


Haris Pleho

24.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade a vezano za tok, realizaciju i dinamiku procesa javnih nabavki ovog resornog ministarstva u prvoj polovici budžetske 2019. godine. Također tražim detaljane izvještaje o svim provedenim i neprevedenim javnim nabavkama od nadležne službe Ministarstva obrazovanja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.


Haris Pleho

28.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Pleho Haris na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: Da li je stavljen van snage ili usklađen sa pozitivnim pravnim propisima Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti KS iz 2001.godine?


Haris Pleho

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Molim da mi odgovorite šta namjeravate poduzeti da se ukine odluke školskog odbora Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je omogućila da direktor škole koristi putničko vozilo škole u trajanju od 24 sata.