Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

28.07.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku softvera Daicom koji bi omogućio svakoj
stomatološkoj službi na nivou Ustanove, te da iste imaju pristup snimcima


28.07.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo izradi i donese pravni okvir koji će
regulisati pravo na prioritetno zapošljavanje roditelja djece sa poteškoćama.


28.07.2022
Puni tekst pitanja:

Da se u svim muzičkim školama u Kantonu Sarajevu iskoordinira njihova potreba za asistentima i da u školskoj 2022/2023 godini krenu sa prijemom djece sa poteškoćama u razvoju


28.07.2022
Puni tekst pitanja:

Izrada preciznog i sprovodivog plana stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica, kao i porodica osoba sa urođenim invaliditetom, a kroz programe olakšavanja kupovine stanova ili gradnje kuća, te u vidu olakšica za pribavljanje potrebne dokumentacije i priključaka, ako se radi o izgradnji nove stambene jedinice.


28.07.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da nadležni izvrše reviziju Odluke iz 2009. godine te utvrde da Ii
postojeći normativ zadovoljava stvarne potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom


Danijela Kristić

15.06.2022

01.06.2022

15.06.2022

01.06.2022
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite sljedeće podatke:

• Koliko u Domu Bjelave ima djece sa poteškoćama u razvoju
• Koje su dobi
• I gdje idu na edukaciju ili intervenciju, shodno njihovim teškoćama u razvoju01.06.2022
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite sljedeće podatke:

• Trenutni broj uposlenih pulmologa u DZ i stvarna potreba broja uposlenih pulmologa u DZ
• Trenutni broj uposlenih radiologa u DZ i stvarna potreba broja uposlenih radiologa u DZ


01.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

Danijela Kristić

11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim incijativu za refundiranje troškova prevoza onih pacijenata koji pri odlasku na dijalizu koriste vlastiti prevoz, kao što je regulisano u drugim kantonima.


21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu prema JP ZOI84 da se za narednu skijašku sezonu, 2022/23, izvrši numeracija skijaških staza kao i dodjeljivanje imena svakoj od staza prema kriteriju koje odredi komisija.


Danijela Kristić

11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite sljedeće podatke u zadnje 4 (četiri godine) koji su potrebni radi opravdanosti postavljanja radara na relaciji Hadžići – Pazarić, mjesto Gradac
Ukupan broj saobraćajnih nesreća

Broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima

Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom

Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima

Broj poginulih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci

Broj povrijeđenih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci

Broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za koje su učesnici nezgode popunili obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi


Danijela Kristić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za osvjetljenje gradskog groblja Vlakovo uključujući i glavne saobraćajnice.


29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za postavljanje dovoljnog broja klupa za odmor posjetilaca na lokalitetu gradskog groblja Vlakovo.