Zastupnička pitanja

Elmedin Konaković

Elmedin Konaković

01.08.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95.


01.08.2022
Puni tekst pitanja:

U skladu sa članovima 59, 60, 61 i 62. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo pokrećem inicijativu kojom će Komisija za sigurnost izvršiti nadzor nad radom Mup-a KS u predmetu ubistva Ammara Kapidžića.


Elmedin Konaković

04.01.2022
Puni tekst pitanja:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Sutra je tačno 40 dana od tragične smrti Džene Gadžun.
Da li poduzimate adekvatne radnje u istrazi? Jeste li saslušali sve osumnjičene?
U svojim ste obraćanjima obećali prioritetno postupanje u ovom slučaju, tražim da postupate u skladu sa obećanjima.


04.01.2022

Elmedin Konaković

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Tražim da izvjestite Skupštinu Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima u predmetu provjere diplome direktorice KCUS. 
Prošlo je više od dva mjeseca od inicijative koju je Skupština usvojila i zatražila da se uključite u provjere. 
Do danas od vas nemamo odgovor. 
Zaključak je Skupština donijela 13.9, a kako nije riječ o procesu koji zahtjeva posebne istražne radnje smatramo da ste odgovor do sad morali dostaviti. 
Predmet nije komplikovan, odugovlačenje je suspektno i još jednom ukazuje na moguće uplitanje politike u rad Tužilaštva kojim rukovodite, a čemu smo nekoliko puta do sad svjedočili. 
Tražim HITAN odgovor. 


24.11.2021

Elmedin Konaković

16.09.2021

16.09.2021
Puni tekst pitanja:

- Šta je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo u periodu od kad ste na njegovom čelu uradilo po pitanju procesuiranja ratnih zločina počinjenih tokom agresije
na BiH?
- Koliko uposlenih imate na ovim predmetima?
- Koliko istraga vodite i koliko je podignutih, a koliko potvrđenih optužnica? Koliko je presuda? 
- Da li istražujete saradnike već presuđenih ratnih zločinaca koji su osuđeni pred domaćim i međunarodnim sudovima?


Elmedin Konaković

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativa “za osnivanje Instituta za Bosanski jezik u okviru postojećeg sistema ili formiranje novog pravnog subjekta”.

Zastupnik je naveo sljedeće obrazloženje: 
“Institucionalna zaštita, promocija i stručno istraživanje Bosanskog jezika kao prijeka potreba. Od Instituta za jezik tražimo stručno misljenje o opcijama, koja je od predloženih prihvatljiva, a vodeći računa i o Ustavu Kantona Sarajevo i drugim službenim jezicima koji se koriste u Kantonu Sarajevo.


Elmedin Konaković

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se osigura zdravstveno osiguranje svim povratnicima koji se odjave sa područja Kantona Sarajevo i prijave adresu na području manjeg BiH entiteta Republika Srpska”.
Obrazloženje: “Veliki broj povratnika u manji BiH entitet formalno je prijavljen na području Kantona Sarajevo, a živi u RS-u. Procjena je da čak neće ni biti uvećanja troškova zdravstvene zaštite jer se sredstva za ovu populaciju već izdvajaju.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Obrazloženje inicijative: Projekat zapošljavanja pripadnika ove populacije započeli smo 2018-e godine. Iz nama nepoznatih razloga projekat je zaustavljen. Molim vas da nas izvjestite o efektima implementacije u proteklom periodu.


Elmedin Konaković

28.07.2020
Puni tekst pitanja:

Kao dio javnog prevoza jako su bitan segment. Do sad nijedan nivo vlasti o njima nije poveo računa.  Primanja koja ostvaruju su mnogo manja, pomoć institucija je neophodna.


28.07.2020
Puni tekst pitanja:

Naime svima je poznato da Opšta bolnica preuzima veliki dio usluga koje je bio dužan pružati KCUS, a novac se i dalje transferira Kliničkom centru. Potrebno je HITNO uskladiti stanje na terenu i novac koji prati pružanje usluga. 


28.07.2020
Puni tekst pitanja:

 Mejdan je pogodjen elementarnom nepogodom i zbog poplava je doveden u pitanje trenažni proces sportskih klubova i pojedinaca. Naša pomoć Mejdanu u ovom trenutku je neophodna i veoma bitna. 


Elmedin Konaković

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se omogući timu ljekara iz Opšte bolnice, oblast ortopedija,  pristup operacionim salama u KCUS, kako bi se pružila usluga posebno osjetljivoj populaciji djece i mladjim osobama”.


04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i unutrašnjih poslova FBiH, da resorni ministri, što je prije moguće, iniciraju aktivnosti koje za svrhu imaju ozbiljnu analizu posljedica formiranja Žandarmerije u entitetu Republika Srpska, u saradnji sa FMUP-om, drugim agencijama i kantonalnim ministarstvima.


Elmedin Konaković

19.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se pristupi izradi plana za sistemskim uvođenjem STEM učila i pomagala u školama u Kantonu Sarajevo po uzoru na zemlje koje su vodeće u oblasti digitalnog obrazovanja: Velika Britanija, Island, Singapur (npr: micro:bit, arduino ili neka slična platforma)”.


Elmedin Konaković

25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za projekat zapošljavanje svih nezaposlenih članova porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo.


25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za uspostavu Registra boraca na području Kantona Sarajevo”.


Elmedin Konaković

17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se pokrene akcija “Vrtic za svu nasu djecu”. U okviru ove akcije treba sagledati mogućnost da sva djeca u Kantonu Sarajevo mogu ostvariti pravo pohadjanja vrtica, javnih i privatnih. Atktivnost bi podrazumijevala jačanje materijalnih i kapaciteta ljudskih resursa u javnoj ustanovi, propisivanje adekvatnih standarda za privatne vrtiće, i subvencioniranje korisnika koji odaberu privatne vrtiće.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se Vlada KS kroz resore ova dva ministarstva aktivno uključi u izgradnju igrališta za naŠe najmladje sugradjane u saradnji sa načelnicima opština u Kantonu Sarajevo.


Elmedin Konaković

29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se hitno sačini analiza trenutnog stanja u oblasti reklamnih panoa i površina u Kantonu Sarajevo te da se poduzmu hitne mjere kako bi se uklonili nelegalni i adekvatno sankcionisali počinioci”.