Zastupnička pitanja

Bibija Kerla

Bibija Kerla

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Koliko je Turistička zajednica zabilježila posjeta pećini Megara


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Kada će se sanirati krov male dvorane na Skenderiji?


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi migrantske krize


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Vlada odnosno Skupština KS uvede pripravnički staž u privrednim institucijama za sve one koji imaju višu i visoku stručnu spremu. U ovom prijedlogu je sadržana i naknada od 40% prosječne plate u Federaciji BiH”.


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za mjere Skupštine u vezi lokaliteta deponije Smiljevići.


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Kada će Alipašina ulica dobiti adekvatne kante za otpadke


Bibija Kerla

12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za stanje kriminaliteta u Kantonu Sarajevo.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za migrante na području Kantona Sarajevo.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Izgradnja podzemnog prolaza u Podlugovima


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za broj zaposlenih u Kantonu Sarajevo.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za štrajk zdravstvenih radnika.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Pitanje o sanitarnim zaštitarima u KS


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za Odluku o listi lijekova u Kantonu Sarajevo.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Subvencioniranje privatnih vrtića


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Koliko je razvojnih projekata planirano u 2019. godini a koliko je njih istinski realizovano do današnjeg dana?