Zastupnička pitanja

Vedran Jakupović

Vedran Jakupović

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA ZA POMOĆ DOMU ZDRAVLJA BIHAĆ U OBNOVI ODJELJENJA OŠTEĆENIH U ZEMLJOTRESU.
TRAŽIM DA VADA UTVRDI NOVČANI IZNOS KOJIM KANTON SARAJEVO MOŽE POMOĆI DOMU ZDRAVLJA
BIHAĆ I HITNO INFORMISATI SKUPŠTINU DA BISMO OVU AKTIVNOST REALIZOVALI ŠTO BRŽE.

Obrazloženje
U zemljotresu koji je sa epicentrom u Petrinji 29.12. pogodio dio Hrvatske i Bosne i Hercegovine velika
oštećenja uz statčku nesigurnost pojavila su se na zgradi DZ Bihać, posebno na odjelu primarne medicine i
stomatologije.
Kanton Sarajevo treba pokazat solidarnost i pomoći građanima Grada Bihaća u što bržem osposobljavanju
objekta i omogućavanju liječenja u DZ Bihać


Vedran Jakupović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Velešići, ulica Velešići od 146, lokacija Strelište i priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“U kojoj je fazi pošumljavanje Čoline Kape koje je najavljeno za jesen ove godine?”


Vedran Jakupović

12.11.2019
Puni tekst pitanja:

- “Molim Vas da mi se dostavi informacija da li je urbanističkim planom na Velikom polju na Igmanu planiranja izgradnja strelišta za BIATLON. Ako nije, zašto nije obzirom da je riječ o nordijskoj olimpijskoj planini.”


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za uključivanje Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i Ministarstva kulture i sporta KS u organizaciju Manifestacije odbrana BiH Igman od naredne godine kao podrška Ministarstvu za boračka pitanja.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

-”Ponavljam inicijativu za rekonstrukciju i asfaltiranje Apelove ceste od ulice Dolovi do cilja Bob staze. “


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

U vezi prijave inspekciji direktora Osnovne škole Malta.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje u vezi zaključaka sa stručnog savjetovanja za predmet bosanski jezik/srpski jezik/hrvatski jezik i književnost.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

- Zašto još uvijek nema konkursa za mobilne stručne timove? Škole čekaju, vise od 400 učeničkih IPP-ova sa medicinskom dokumentacijom čeka a Centri su još uvijek blokirani.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje u vezi subvencija za vrtiće.