Zastupnička pitanja

Vedran Jakupović

Vedran Jakupović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Velešići, ulica Velešići od 146, lokacija Strelište i priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“U kojoj je fazi pošumljavanje Čoline Kape koje je najavljeno za jesen ove godine?”


Vedran Jakupović

12.11.2019
Puni tekst pitanja:

- Zašto još uvijek nema konkursa za mobilne stručne timove? Škole čekaju, vise od 400 učeničkih IPP-ova sa medicinskom dokumentacijom čeka a Centri su još uvijek blokirani.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje u vezi subvencija za vrtiće.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za postavljanje usporivača saobraćaja, oznake škola i stacionarnog radara na dionici Južne longitudinale, ulica Zagrebačka kod Šumarskog fakulteta na isti način na koji je to urađeno u ulici Terezija.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastuoničko pitanje u prilogu


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

- “Molim Vas da mi se dostavi informacija da li je urbanističkim planom na Velikom polju na Igmanu planiranja izgradnja strelišta za BIATLON. Ako nije, zašto nije obzirom da je riječ o nordijskoj olimpijskoj planini.”


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za uključivanje Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i Ministarstva kulture i sporta KS u organizaciju Manifestacije odbrana BiH Igman od naredne godine kao podrška Ministarstvu za boračka pitanja.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

-”Ponavljam inicijativu za rekonstrukciju i asfaltiranje Apelove ceste od ulice Dolovi do cilja Bob staze. “


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

U vezi prijave inspekciji direktora Osnovne škole Malta.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje u vezi zaključaka sa stručnog savjetovanja za predmet bosanski jezik/srpski jezik/hrvatski jezik i književnost.