Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

Vibor Handžić

08.10.2020
Puni tekst pitanja:

Na sedmoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju
Sarajevo koja je održana 28.06.2018. godine doneseni je između ostalog sljedeći
zaključak:
Nalaže se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da obavijesti preduzeće Murai-Komerc
d.o.o. Vogošća, da je Agencija pokrenula postupak za raskid kupoprodajnog ugovora sa
kupcem preduzeća UNIS BIOKOVO;
S tim u vezi imam nekoliko pitanja:
1. Da li je pokrenut postupak za raskid kupoprodajnog Ugovora?
2. Ako jeste u kojoj je fazi, odnosno ako nije zbog čega nije?
3. U kojoj fazi je tužbeni process za nadoknadu štete zbog prodaje nekretnine hotel
Biokovo?
4. Koje aktivnosti je poduzela Kantonalna agencije za privatizaciju vezano za prodaju
imovine hotela Biokovo;
5. Da li prekršen Ugovor o privatizaciji?
6. Da li je Murai Komerc bio u obavezi obezbjediti saglasnost Kantona ili Agencije za
privatizaciju za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na parceli 2077/2?


Vibor Handžić

06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Molim vas, ukoliko ste u mogućnosti, da mi kao zastupniku dostavite informaciju u vidu uporedne analize prihoda Turističke zajednice KS za prvih 6 mjeseci 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine.

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Molim vas da mi dostavire informaciju o tome šta se trenutno dešava sa turističkim kioskom na Baščaršiji. Da li će taj projekat uopšte profunkcionisati ili neće? Kakav je generalno trenutni status u vezi sa tim pitanjem?

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. U kojoj je mjeri do sada realiziran član 5. Zakona u turizmu KS, konkretno u smislu izrade planskih dokumenata, Strategije razvoja turizma u KS, te pratećih dokumenata (Marketing plan, Plan promocije turizma KS)?

Sa poštovanjem,

 

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Član 18. stav 5. Uredbe o organiziranju parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja, propisuje da broj odobrenih rezervisanih parking mjesta u jednoj parking zoni može biti do 5% od ukupnog broja parking mjesta u toj parking zoni.

Molim vas da mi dostavite detaljnu informaciju o tome koliko je u svakoj zoni rezervisanih parking mjesta u odnosu na njihov ukupan broj, te koliki je taj broj po pojedinim lokacijama?

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


28.07.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. U skladu da članom 85. stav 3 Zakona o turizmu KS, Turistička zajednica Kantona Sarajevo dužna je putem ministarstva, Vladi Kantona Sarajevo dostaviti godišnji izvještaj o radu i poslovanju za prethodnu godinu. Ukoliko je ovaj izvještaj dostavljen, molim vas da mi isti kao zastupniku dostavite na uvid.

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničku inicijativu prema Premijeru Kantona Sarajevo:

1. Molim vas da za narednu radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo pripremite i kao tačku dnevnog reda delegirate "Informaciju o implementaciji Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo."

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo