Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika Sarajevostan d.d. na rashodovnoj strani
nalazi se stavka “Refundacija sitnih troškova isplaćenih putem Blagajne Sarajevostana.
Molim da izvršite nadzor nad zakonitošću ovakvih refundacija, da li su zasnovani na zakonu
ili nekom ugovoru, da li imaju saglasnost etažnih vlasnika, da li su predviđeni godišnjim
planovima i to utvrdite nad svim zgradama na kojima upravnik Sarajevostan d.d. ima ovu
stavku na rashodovnoj strani u 2018., 2019. i 2020. godini.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu za obrazovanje,
nauku i mlade i KJKP GRAS:
“Građani naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća žale se na problem javnog prijevoza.
Ističu da u naselju živi veliki broj mladih bračnih parova sa djecom koja pohađaju O.Š.
“Porodica ef. Ramić”, od koje su udaljeni više od 3 kilometra, te im je neophodan prijevoz od
kuće do škole i obratno.
Podnosim inicijativu da se rješavanju gore pomenutog problema pristupi što hitnije.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), a na
molbu studenata koji su mi se obratili, upucujem zastupnicko pitanje resornom ministarstvu:
Zasto jos uvijek nije data saglasnost od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
za dodatni ispitni termin, usvojen od strane Senata jos 09.09.2020.godine?
Molim vas da cim prije rijesite navedeno pitanje, s obzirom da bi se dodatni ispitni termin
trebao realizovati u prvoj dekadi mjeseca oktobra.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Vrazova br. 3 upravnik OKI Upravitelj d.o.o.
nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena iz arhive
Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po
sljedećim stavkama:
U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018, 2019 i 2020. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika OKI Upravitelj d.o.o. u članu 17. stoji da etažni vlasnici su odlučili da NEĆE
osigurati zajedničke dijelove zgrade, te molim da utvrdite na osnovu čega je upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. zasnivao te rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju
osiguranja zajedničkih dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da

izvrši nadzor, te naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade za
sve godine u kojima nije na zakonski nacin zasnivao te rashode.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima i preduzećima:

“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove svojim nadzorom akt broj 14-02-04-03780/20 od
09.09.2020. nad sječom šume u rejonu kroz koji prolazi planinarska staza zvana “Josipova
staza” obavijestila me je da Zakonom o šumama niti bilo kojim drugim zakonom nije izričito
zabranjeno projektovanje traktorskih puteva na obilježenim planinarskim stazama, te da
planinarska društva gotovo uvijek samovoljno obilježavaju planinarske staze na postojećim
traktorskim putevima bez ikakve saglasnosti korisnika šuma.

Podnosim inicijativu da Vlada KS, resorna ministarstva i javna preduzeća svako iz svoje
nadležnosti poduzmu sljedeće:

1. Organizuju radni sastanak sa planinarskim društvima, ekološkim udruženjima i
svim zainteresovanim građanima, na kojem bi se razgovaralo o zakonskom rješenju u
vezi planiranja i označavanja planinarskih staza, uz napomenu da svako narušavanje
prirodnog ambijenta prostora Bjelašnice i Igmana koji su prema trenutno važećem
Prostornom planu dijelovi nacionalnog parka treba biti svedeno na minimum kako bi
planinari, ljubitelji prirode i ostali građani mogli uživati u istim

2. Vlada KS, Uprava za šumarstvo, te resorna ministarstva kao i javna preduzeća
urade reviziju šumskih osnova kako bi se dodale zone u kojima neće biti sječe zbog
planinarskih staza i vodozaštitnih zona ili će sječa biti ograničenog obima uz primjenu
mjera očuvanja šumskog tla
3. Vlada KS, resorna ministarstva poduzmu korake na razvoju turizma na području
Bjelašnice i Igmana koji će imati minimalan ili nikakav uticaj na prirodni ambijent
planina, te zaustave odmah svako štetno djelovanje po iste.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu privrede:
Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 01-04-27823-46/20 od 18.08.2020. godine i ljubazno
molim da mi dostavite Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta na području Kantona
Sarajevo za 2019. godinu broj: 07-07-22-14502/20 od 28.5.2020. godine, uz molbu da
Izvještaj objavite i na zvaničnoj web stranici Ministarstva”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 14-02-04-03488/20 od 17.09.2020. godine, međutim u
inspekcijskom nadzoru niste utvrdili da li je bez obzira na sve okolnosti upravnik
Sarajevostan bez naloga i potpisa istog od strane predstavnika etažnih vlasnika naplatio
sredstva sa računa zgrade za pomenute radove, jer predstavnik tvrdi da takav nalog nije
potpisao."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnom stambenom fondu:

“Podnosim inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnom stambenom fondu da razmotre razvoj socijalne stanogradnje i stanovanja na
području Kantona Sarajeva, poput onoga u Beču, pri kojem bi se građanima omogućilo
stanovanje po povoljnim cijenama najma. Grad Beč godinama po pitanju stanovanja zauzima
jedno od vodećih mjesta u svijetu, te na to sigurno utječu usmjerenja koja su trasirana u
davnim desetljećima socijalne stanogradnje čije prednosti Kanton Sarajevo bi trebao ozbiljno
razmotriti i iskoristiti u budućnosti.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP
Vodovod i kanalizacija Sarajevo:
“Zbog mnogobrojnih žalbi građana naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća u vezi
problema vodosnabdjevanja, koji nisu dostojni 21. vijeka, te ignorisanja žalbi i pisanih
obraćanja Općini Vogošća, podnosim inicijativu za hitno poduzimanje koraka ka rješavanju
problema vodosnabdjevanja ovog naselja.
Građani su najavili i mirne proteste ukoliko se ne pristupi rješavanju njihovog problema.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 14-02-04-03785/20 od 17.09.2020. godine, nadzor je na
pomenute okolnosti u zastupničkoj inicijativi zatražen za adresu Semira Frašte broj 18.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova:
“Na osnovu informacije u odgovoru na zastupničku inicijativu akt broj 01-7-02-2-3992/20 od
03.09.2020. u kojem Inspektorat za zaštitu od požara ističe da pored širokih nadležnosti
nadzora zbog svoje nedovoljne kapacitiranosti nisu u mogućnosti izvršiti nadzor nad svim
objektima kolektivnog stanovanja, stoga podnosim inicijativu Ministarstvu unutrašnjih
poslova da razmotri mogućnost zapošljavanja dodatnih inspektora, jer stanje protupožarne
zaštite u stambenom sektoru je nezadovoljavajuće, a već imamo više slučajeva u kojem su lica
gubila život ili zadobila teže povrede zbog požara”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Inspektoratu zaštite od požara MUP KS:

“Ljubazno molim da izvršite inspekcijski nadzor u podzemnim garažama zgrade Malta 27, 29
po pitanju pregrađenih garaža i njihovog uticaja na protupožarnu zaštitu.
Etažni vlasnici tvrde da im je firma PROVING d.o.o. iz Sarajeva do sada izdavala pozitivne
ateste za sistem protivpožarne zaštite (PPZ) u predmetnoj podzemnoj garaži, uz primjedbu da
trenutno izvedeno stanje ne odgovara izvornom stanju zbog određenog broja pregrađenih
garažnih mjesta. U usmenom razgovoru sa odgovornim osobama iz firme PROVING d.o.o.
dobili su informaciju da se radi o podzemnoj garaži gdje je PPZ sistem projektovan i izgrađen
po najsavremenijim sigurnosnim standardima, te da prilikom zatvaranja garažnih mjesta nije
presječena niti jedna sprinkler cijev ili mlaznica. Tom prilikom su istakli da bi se navedena
primjedba u atestu mogla ukloniti na način da se izradi projekat izvedenog stanja, te napravi
elaborat zaštite od požara za izvedeno stanje, a sve u cilju utvrđivanja da li je pregrađivanjem
predmetnih garažnih mjesta narušena sigurnost stanara i korisnika zajedničke podzemne
garaže. Zadnji atest firme PROVING je negativan.
Etažni vlasnici traže mišljenje od Inspektorata da li je moguće zadržati pregrađene garaže, a
da se pri tome ispoštuju SVI aspekti protupožarne zaštite, te se tako NE UGROZE
imovina i životi stanara.

Napominjem da je u Zapisniku o provedenom inspekcijskom nadzoru urbanističko-
građevinski inspektor Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo broj 04-19-
3472/20 od 14.07.2020. godine naveo da je na 3 nivoa garažnih prostora izvršeno ugrađivanje
garažnih rolo ili sekcionih vrata na 50 od ukupno 194 garažna mjesta. Zapisnikom je
konstatovano da su izvedeni radovi na pregrađivanju garažnih mjesta promijenili stanje u
prostoru, te da postoji mogućnost da zbog navedenih radova sprinkler mlaznice, detektori CO
i vatrodojave neće blagovremeno reagovati na pojavu požara, kao i da zbog pregrađivanja
prostora ventilacija neće moći kvalitetno vršiti odimljavanje.


Neira Dizdarević

31.08.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Zahvaljujem se od srca u ime građana koji žive u blizini deponije Smiljevići na obavljenom poslu analize poljoprivrednog zemljišta. U zaključku dokumenta ‘Rezultati analize poljoprivrednog tla u okruženju deponije Smiljevići-Sarajevo’ predložili ste analizu biljnog materijala (uzgajanih kultura biljaka) da bi se utvrdilo eventualno folijarno usvajanje kontaminanata koji mogu da dođu na biljke imisijom iz zraka, te predlažete monitoring svake tri godine, stoga ljubazno molim ukoliko imate neku procjenu potrebnih sredstava za ova dva prijedloga da me obavijestite kako bih kao zastupnica nadležnim javnim organima na vrijeme uputila inicijativu za obezbjeđenje sredstava u budžetima.”


02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo:
“Dana 18.08.2020. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade na osnovu Mišljenja Ministarstva zdravstva obavijestilo je javnost samo dan nakon što je naložilo provedbu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-25003-8/20 od 28.07.2020. godine da se navedeni zaključak neće moći provesti zato što nema neophodno zakonsko uporište. Na osnovu zahtjeva mnogobrojnih roditelja, iako još uvijek nisam dobila pravni akt na osnovu kojeg je Ministarstvo za obazovanje, nauku i mlade promijenilo mišljenje molim oba Ministarstva da mi odgovore na sljedeće:
1. Molim da mi se dostave imena državnih službenika oba Ministarstva koji su radili na pravnim aktima vezano za provedbu zaključka, kao i pravnih akata koje su oba Ministarstva donosila vezano za problematiku ljekarskih uvjerenja za upis u osnovnu školu iz privatne prakse
2. Zašto JU Djeca Sarajeva prilikom upisa djece u vrtić uredno primaju ljekarska uvjerenja iz privatnih zdravstvenih ustanova, dok se za upis u osnovnu školu isto ne prihvata?
3. Zašto Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade postupa po Mišljenju Ministarstva zdravstva KS koje nije pravno obavezujuće, niti je podzakonski akt
shodno članu 67. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BIH (Službene novine FBIH, 35/05)? 4. Zašto je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u 2019. uprkos Mišljenju Ministarstva zdravstva KS akt broj 10-37-22278-1/19 od 21.06.2019. godine u kojem se navodi sličan stav kao i ove godine nije postupilo po tom aktu, nego u aktu broj 11/03-38-22278-2/19 od 05.07.2019. godine zbog neinformisanosti roditelja prihvatilo ljekarska uvjerenja i iz privatnih zdravstvenih ustanova? Da li je ovo jasan dokaz neobavezujućeg postupanja po mišljenjima Ministarstva zdravstva KS ili je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade postupalo protuzakonito u 2019. godini? Da li je pandemija korona virusa ipak veći razlog od neinformisanosti roditelja? 5. Član 57. stav (2) Zakona o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo kao dokument koji roditelj dostavlja izričito spominje ‘ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća’ pri čemu ne definiše da je to ljekarsko uvjerenje samo iz javne zdravstvene ustanove, pa molim oba Ministarstva da mi pojasne na osnovu čega vrše tumačenje jasnog člana 57. sa pravno neobavezujućim nižim pravnim aktom mišljenjem, a da pri tome nisu zatražili autentično tumačenje koje prema članu 117. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, 41/12, 15/13,47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) može dati samo Skupština Kantona Sarajevo, a u vezi člana 57. stav (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Službene novine KS 23/17) Skupština Kantona Sarajevo to nikada nije učinila.
6. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u svome saopštenju za javnost od 18.08.2020. godine navodi dio Mišljenja Ministarstva zdravstva KS prema kome je ‘za izdavanje ljekarskog uvjerenja o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom djeteta jedino mjerodavna Javna ustanova Dom zdravlja KS’ te na osnovu toga molim oba Ministarstva da mi pojasne kako je jedina mjerodavna za izdavanje ljekarskih uvjerenja za upis u osnovnu školu javna zdravstvena ustanova kada je takva tvrdnja: - u direktnoj suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10) i to sa članovima 2. 13. 53. i 57. istog, kojim se utvrđuje ravnopravan položaj privatnih i javnih zdravstvenih ustanova; - u direktnoj suprotnosti sa članom 51. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti u kojem se obavljanje pregleda i izdavanje ljekarskog uvjerenja ne navodi kao isključiva djelatnost javnih zdravstvenih ustanova ; - u direktnoj suprotnosti sa Pravilnikom o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti (Službene novine FBIH 69/12, 39/14, 22/16) koji ne navodi pregled i izdavanje ljekarskih uvjerenja potrebnih za osnovnu školu kao isključivu djelatnost javnih zdravstvenih ustanova
7. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u svome saopštenju za javnost od 18.08.2020. godine navodi dio Mišljenja Ministarstva zdravstva KS prema kome se jedino ‘vodi evidencija zdravstvenih kartona djece od rođenja do polaska u školu, i da jedino sadrže kompletnu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju djeteta za cijeli taj period’ ,te ‘u kojoj se provodi obavezna imunizacija djece ovog uzrasta o čemu se za svako dijete vodi
karton provedene imunizacije, što je u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva (Službene novine FBiH, broj 37/12)’ što apsolutno nije tačno jer: - shodno članu 6. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (Službene novine FBiH, broj 37/12) nosioci privatne prakse kao i druga pravna i fizička lica koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove iz oblasti zdravstva dužni su voditi evidencije u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona, kao i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), a Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nije obavijestilo roditelje da neka privatna zdravstvena ustanova ne smije izdavati ljekarska uvjerenja za upis u osnovnu školu, niti je obavijestilo Federalnu upravu za inspekcijske poslove, kao niti Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da privatne zdravstvene ustanove protuzakonito izdaju ljekarska uvjerenja za upis u osnovnu školu - shodno članu 43. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (Službene novine FBiH, broj 37/12) zdravstveni karton iz stava 1. ovog člana prati svakog pacijenta tokom cijelog života, a u slučaju promjene doktora medicine, zdravstvene ustanove ili mjesta stanovanja zdravstveni karton ili prijepis podataka iz zdravstvenog kartona obavezno se dostavlja novoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi u kojoj pacijent ostvaruje prava na zdravstvenu zaštitu, tako da privatna zdravstvena ustanova može doći do bilo kojeg podatka iz zdravstvenog kartona djeteta što je suprotno tvrdnji u saopštenju - shodno članu 59. Pravilnika o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi (Službene novine FBiH, broj 68/16) svi podaci o izvršenoj imunizaciji unose se u osnovnu dokumentaciju obveznika vakcinisanja - "Karton vakcinisanja" koji se nalazi u kartoteci punkta za vakcinaciju kojem gravitira osoba koja se vakciniše. Isti podaci unose se u "Iskaznicu vakcinacije" koja predstavlja ličnu dokumentaciju i koju vakcinisana osoba zadržava kod sebe, te ih roditelj djeteta kao zakonsku dokumentaciju čak u nedostatku evidencije može pokazati ljekaru u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i u svakoj drugoj prilici gdje treba dokazivati vakcinalni status
8. Kada je upućen dopis Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade prema Ministarstvu zdravstva u vezi provjere valjanosti ljekarskih uvjerenja koja izdaju privatne zdravstvene ustanove, a kada je Ministarstvo zdravstva KS odgovorilo na upit, jer jasno je iz dokumenata koji su mi predočili roditelji da odgovor na upit Ministarstvo zdravstva nije ni krajem jula 2020. godine dostavilo, a roditelji su ljekarska uvjerenja priložili još u aprilskom upisnom roku za koje je Ministarstvo za obrazovanje dopustilo dostavu dokumentacije u junu?
9. U dopisima mnogih škola koje su mi predočili roditelji Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je zatražilo dostavljanje spiska privatnih zdravstvenih ustanova koje mogu izdavati ljekarska uvjerenja za upis djece u prvi razred, ni taj odgovor Ministarstvo zdravstva nije na vrijeme uputilo, a sada se u toku pandemije to slama preko leđa roditelja, ko će za to odgovarati? 10. Mnogi roditelji su uporni najavljuju obraćanje Instituciji ombudsmena u BIH, pokretanju krivičnih prijava za zloupotrebu službenog položaja, privatnih tužbi protiv oba Ministarstva jer pored jasnog Zaključka najvišeg zakonodavnog tijela Kantona Sarajevo koje nije oprečno važećem pravnom okviru zbog toga što će odbijanjem prihvatanja ljekarskih uvjerenja biti onemogućen upis i onemogućeno pravo djeteta na obrazovanje shodno UN
Deklaraciji i Konvenciji o pravima djeteta, Ustavu BIH, Ustavu FBIH i drugim pravnim propisima, pa se postavlja pitanje pravne odgovornosti oba Ministarstva? 11. Umjesto da roditeljima olakšate i ukažete na privatne zdravstvene ustanove koje imaju čak i potpisan ugovor sa ZZO KS u vezi pružanja primarne zdravstvene zaštite koja uključuje i oblast porodične medicine, izlažete ih dodatnom stresu i trošku, te stoga predlažem da razmotrite čak i opciju refundacije troškova izdavanja ljekarskog uvjerenja iz privatne zdravstvene ustanove
Budući je početak školske godine uskoro, molim da na ovo zastupničko pitanje dobijem odgovor u što kraćem periodu.”


31.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


02.09.2020
Puni tekst pitanja:

:
“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno njeni inspektori u stambenoj oblasti u svojim inspekcijskim nadzorima djeluju pokretanjem prekršajnog postupka izdavanjem prekršajnog naloga upravniku i njegovom odgovornom licu, također postupaju na način da za utvrđenu nepravilnost djeluju pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.
Molim da mi se pojasni razlika između ova dva postupanja, njihov zakonski osnov, te zašto inspektori u jednom nadzoru djeluju izdavanjem prekršajnog naloga, a u drugom pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu, čak za jedne, te iste utvrđene nepravilnosti.”
S


02.09.2020

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS, te Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS da mi pojasni koji javni organ je prema važećim zakonskim propisima dužan prijaviti krivično djelo nadležnom tužilaštvu kada Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvlitetom KS u svojim redovnim aktivnostima otkrije djelo koje ima obilježje krivičnog djela.”


02.09.2020

31.08.2020

02.09.2020

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravitelja prikupi informacije o stanjima računa SVIH zgrada na području Kantona Sarajevo koji će sadržavati sljedeće elemente:

1. Adresa zgrade
2. Stanje računa zgrade (iznos u KM) na dan 31.12.2018 ili 01.01.2019. godine
3. Stanje računa zgrade (iznos u KM) na dan 31.12.2019. ili 01.01.2020. godine”