Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

16.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

09.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

09.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

Neira Dizdarević

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju da li je prilikom izrade dokumenata u okviru kurikularne reforme razmatran problem inkluzije učenika sa poteškoćama u razvoju, te da li je u okviru toga angažovano neko od stručnih lica i sa kojim kvalifikacijama.”


19.05.2021

Neira Dizdarević

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, Inspektoratu za zaštitu od požara:
“Ljubazno molim Inspektorat za zaštitu od požara da me obavijesti o izvršenim nadzorima po pitanju kotlovnica u naselju Bulevar-Stup ulica Džemala Bijedića broj 279 (Lamele A i B), te mi dostave kopiju svih akata koje ste donosili.
Također molim za preciznu informaciju da li ste zabranjivali rad kotlovnicama i u kojem periodu, kao i razlog tome, te molim i kopiju svih akata u vezi pomenutog.”


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Općini Ilidža:
Molim Općinu Ilidža, Službu za prostorno uređenje Općine Ilidža da mi dostavi kopije Upotrebnih dozvola za objekte naselja Bulevar-Stup i to:
1.Objekat Al br.03-23-5136/19 ; A2 br: 03-23-5134 i A3 br: 03-23-6137 od I4.11.2019.g
2. Objekat A4 br:03-19-828/20; A5 b:03-19-831/20 i A6 br:03-19-832/20 od 08.04 2020.g
3. Objekat B1 br:03-19-2513/20; B2 br:03-19-2514/20 i B3 br:03-19-2515/20 od 27.08.2020.


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu finansija:
“Molim da me obavijestite da li je potpisan i realizovan Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici, te da li su na osnovu člana 8. tačka 4) Sporazuma ostvareni određeni prihodi i koliki je njihov iznos budući je garaža izgrađena."


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa:
S obzirom da Odluka o refundiranju troskova za aparate za kontinuirano mjerenje secera u krvi – senzore, sa pripadajucim potrosnim materijalom, istice 19.06.2021. godine, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za postupak javne nabavke, upucujem inicijativu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za produzenjem navedene Odluke.


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
Da li zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo raspolazu dovoljnim kolicinama \ zalihama lijeka clexan?
Da li ce gradjani koji su bili primorani kupovati lijek clexan, usljed nedostatka istog u zdravstvenim ustanovama, moci ostvariti pravo na refundiranje troskova kupovine istog?


Neira Dizdarević

29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), upućujem zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja KS i Općini Novo Sarajevo, da se uspostavi adekvatna signalizacija/usporivači brzine u ulici Azize Šaćirbegović kod škole Vladimir Nazor.