Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, Inspektoratu za zaštitu od požara:
“Ljubazno molim Inspektorat za zaštitu od požara da me obavijesti o izvršenim nadzorima po pitanju kotlovnica u naselju Bulevar-Stup ulica Džemala Bijedića broj 279 (Lamele A i B), te mi dostave kopiju svih akata koje ste donosili.
Također molim za preciznu informaciju da li ste zabranjivali rad kotlovnicama i u kojem periodu, kao i razlog tome, te molim i kopiju svih akata u vezi pomenutog.”


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Općini Ilidža:
Molim Općinu Ilidža, Službu za prostorno uređenje Općine Ilidža da mi dostavi kopije Upotrebnih dozvola za objekte naselja Bulevar-Stup i to:
1.Objekat Al br.03-23-5136/19 ; A2 br: 03-23-5134 i A3 br: 03-23-6137 od I4.11.2019.g
2. Objekat A4 br:03-19-828/20; A5 b:03-19-831/20 i A6 br:03-19-832/20 od 08.04 2020.g
3. Objekat B1 br:03-19-2513/20; B2 br:03-19-2514/20 i B3 br:03-19-2515/20 od 27.08.2020.


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu finansija:
“Molim da me obavijestite da li je potpisan i realizovan Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici, te da li su na osnovu člana 8. tačka 4) Sporazuma ostvareni određeni prihodi i koliki je njihov iznos budući je garaža izgrađena."


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa:
S obzirom da Odluka o refundiranju troskova za aparate za kontinuirano mjerenje secera u krvi – senzore, sa pripadajucim potrosnim materijalom, istice 19.06.2021. godine, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za postupak javne nabavke, upucujem inicijativu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za produzenjem navedene Odluke.


30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
Da li zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo raspolazu dovoljnim kolicinama \ zalihama lijeka clexan?
Da li ce gradjani koji su bili primorani kupovati lijek clexan, usljed nedostatka istog u zdravstvenim ustanovama, moci ostvariti pravo na refundiranje troskova kupovine istog?


30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

Neira Dizdarević

29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

“Molim Općinu Ilidža, načelnika Općine Ilidža da zbog ranijeg protivljenja izgradnje savremene kompostane na području općine obavijeste me i nadležno ministarstvo o sadašnjem stavu Općine Ilidža po ovom pitanju kako bi Kanton Sarajevo nastavio realizaciju ovog projekta. Molim OV Ilidža da donese odluku o ovom pitanju budući su organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave shodno članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave (Službene novine FBIH 49/06).”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu privrede i Upravi za šumarstvo:

“Ljubazno molim da mi se dostavite sljedeće dokumente u elektronskoj formi:

1. Program utroška sredstava shodno članu 62. stav (2) Zakona o šumama (Službene novine KS 05/13) za 2020 i 2021. godinu
2. Važeći Kantonalni šumsko-razvojni plan
3. Izvještaj o radu Uprave za šumarstvo za 2019 i 2020. godinu”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Ministarstvu zdravstva, Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo i Pedijatrijskoj klinici KCUS-a upućujem slijedeće zastupničko pitanje:

• Koliko kreveta za roditelje-pratitelje posjeduje Pedijatrijska klinika i da li je planirana nabavka novih kreveta, kako bi sto veci broj roditelji (u okviru raspolozivih prostornih kapaciteta) imali mogućnost normalnog boravka uz svoju djecu?

OBRAZLOŽENJE:

Ovo pitanje podnosim na molbu roditelja, koji su bili primorani spavati na stolici, dok su njihova djeca boravila u Pedijatrijskoj klinici KCUS-a.
Najmanje što možemo da uradimo za roditelje koji se nalaze u najstresnijoj mogućoj situaciju jeste ugodniji boravak uz svoju djecu.


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Ljubazno molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi primjedbe Ministarstva na Izmjene i dopune Regulacionog plana `Sportsko rekreativno područje Bjelašnica` zbog kojih je Ministarstvo tražilo dalju doradu dokumenta Izvještaj o strategijskoj procjeni Plana na okoliš.”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje:

“Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da mi dostavi detaljni plan utroška budžetskih sredstava za razdjel 21 Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i to ekon. kod 614200 stavka Tekući transferi pojedincima u iznosu od 390 hiljada KM, kao i ekon. kod 614300 za sljedeće stavke:
1. Tekući transferi neprofitnim organizacijama - predškolsko i osnovno obrazovanje u iznosu 3,811,764 KM
2. Tekući transferi neprofitnim organizacijama - srednje obrazovanje u iznosu 200,000 KM
3. Tekući transferi neprofitnim organizacijama - pomoćne usluge u obrazovanju u iznosu 2,010,000 KM


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da razmotre izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17) kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se u zimskom periodu uvelo klizno radno vrijeme u organima uprave i javnim preduzećima čiji je osnovač Kanton Sarajevu i time smanjile saobraćajne gužve, te aerozagađenje koje nastaje zbog gužvi tokom saobraćajnih špica. Ovakvim rješenjem oko 11 hiljada zaposlenih u organima uprave i javnim preduzećima ne bi u isto vrijeme kretali svojim automobilima na posao, kao i vraćali se s njega. Ovu mjeru neophodno je propisati kao obaveznu u okviru Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/19), koja bi stupila na snagu sa proglašenjem epizode PRIPRAVNOSTI, a koja bi trajala i tokom ostalih epizoda UPOZORENJA I UZBUNE. Molim da ovakvo rješenje razmotre i javni organi na federalnom i općinskom nivou.”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da kao jednu od mogućnosti povećanja kapaciteta saobraćaja u mirovanju budu privremena ili povremena parking mjesta u toku radnog vremena. U okviru inicijative treba preispitati sve asfaltirane površine, njihov način korištenja i prilagodbe za povremeno parkiranje. Građani kao dobar primjer navode jednosmjernu ulicu Grbavička sa dva kolosijeka, od čega je jedan pretvoren u parking prostor. Slično bi se moglo uraditi i sa ulicama Aleja Lipa i Kemala Kapetanovića, te nekim drugim ulicama, za što bi eksperti iz saobraćajne struke dali adekvatno rješenje. Pozitivan efekat bi se odrazio i na problem parkiranja na zelenim površinama.”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima, preduzećima i zavodima:

“Podnosim inicijativu da se shodno Elaboratu koji je izrađen za donošenje Privremene odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje ODMAH poduzmu svi koraci ka uspostavi I, II i III vodozaštitne zone na lokalitetu Veliko polje planina Igman, na području ponora `Sitnička lokva` i `Jama`.”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore pomenutim javnim organima i preduzećima:

“Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da na osnovu odgovora na moje zastupničko pitanje o do sada poduzetim koracima na izgradnji savremene kompostane, postojećim problemima i mogućim njihovim rješenjima od strane KJKP PARK broj P-60-4 od 26.01.2020. godine koje je dostavljeno i Ministarstvu organizujete sastanak sa predstavnicima KJKP PARK i dogovorite realizaciju daljih koraka i rješavanje problema pomenutih u odgovoru.
Molim da me taksativno za svaki pomenuti problem i svako predloženo rješenje obavijestite o njegovoj realizaciji i rješenju, kao i ukoliko postoji potreba da Skupština KS poduzme određene korake.”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu saobraćaja KS i Općini Ilidža:

“Na osnovu molbe građana molim Ministarstvo saobraćaja KS i Općinu Ilidža da me detaljno izvijesti o poduzetim koracima na izgradnji tramvajskog stajališta, kao i raskrsnice u blizini naselja Bulevar MZ Stup II koja će omogućiti direktno uključenje u naselje sa glavne saobraćajnice, te molim da mi se dostavi kratak plan realizacije sa rokovima iste.”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), upućujem slijedeću zastupničku inicijativu:

Molim da se hitno poduzmu konkretne aktivnosti sa ciljem konacnog upostavljanja jedinstvenog registra oboljelih od dijabetesa.

OBRAZLOŽENJE

Skupstina Kantona Sarajevo je jos 2018. godine usvojila niz zakljucaka, sa ciljem sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg tretmana djece i osoba oboljelih od dijabetesa. Implementacija zakljucaka je, nazalost, izostala. Takodje, medijski su najavljivani pilot projekti uspostave e registra osoba oboljelih od dijabetesa, pa ipak i danas nemamo jedinstvenu bazu. Kako bismo imali sveobuhvatniji uvid u stanje pacijenta i maksimalno unaprijedili kvalitet zivota, izbjegli mogucnost manipulacije podacima te konacno konkretnije radili na samoj prevenciji dijabetesa, podnosim predmetnu inicijativu u nadi da cete istu usvojiti.


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i njenim ministarstvima, te svim kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i zavodima:

“Podnosim inicijativu za obilježavanje svih službenih automobila Kantona Sarajevo.”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), upućujem zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja KS i Općini Novo Sarajevo, da se uspostavi adekvatna signalizacija/usporivači brzine u ulici Azize Šaćirbegović kod škole Vladimir Nazor.


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Ministarstvu odgoja i obrazovanja KS upucujem slijedece zastupnicko pitanje:

U Pravilniku o unutrasnjoj organizaciji ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, cl. 9. stav (2) b) jasno je propisano da javne nabavke i za budzetske korisnike iz nadleznosti Ministarstva (a to su skole), obavlja nadlezno odjeljenje Ministarstva. Iz informacija kojima raspolazem, ova norma u praksi se ne primjenjuje. Da li je to tacno i, ukoliko da, koji su razlozi?


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim Ministarstvo saobraćaja i Općinu Novo Sarajevo da razmotri izgradnju pješačkog mosta između Aleje Lipa i Bihaćke ulice (Staro Hrasno-Čengić Vila) čime bi se dobila pješačka cjelina od novih zgrada na Stupu (Bulevar)/Dobrinje 1 i Čobanije.”


Neira Dizdarević

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zahvaljujem se na informacijama koje ste mi dostavili aktom broj 05/03-19-50258/20 od
17.12.2020. godine.
Ovom prilikom zahvaljujem se uposlenicima Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i
nadzor u stambenoj oblasti na do sada odrađenom poslu i u potpunosti razumijem situaciju u
kojoj se nalazite.
Molim da me obavijestite o tačnim potrebama Sektora za dodatnim stručnim kadrom kako bih
uputila inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo.
Skupština Kantona Sarajevo će nastojati u skorijem vremenu rasteretiti Sektor osnivanjem
privremenog radnog tijela Skupštine Kantona Sarajevo koji će imati zadatak da izvrši nadzor
nad svim segmentima u oblasti upraviteljstva.
Nažalost, stanje u oblasti upraviteljstva koje više očigledno nije posljedica samo nemara
predstavnika etažnih vlasnika i upravnika, već mnogi njihovi postupci počinju poprimati sva
obilježja krivičnih djela, moram obavijestiti Sektor da zbog gore navedenog i konstatnih žalbi
i pitanja etažnih vlasnika ću nastaviti upućivati zastupnička pitanja i inicijative iz oblasti
upraviteljstva sa napomenom da ih Sektor obrađuje u skladu sa svojim mogućnostima, mimo
rokova shodno Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo, kako je to bilo svih ovih mjeseci.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Ljubazno molim Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša da mi dostavi godišnje izvještaje za 2019. godinu, kao i kvartalne
2020. godinu za zgrade koje imaju poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa
upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade, a kojih prema informacijama
kojima raspolažem ima samo 6 na području Kantona Sarajevo.
Molim da mi dostavite godišnje izvještaje u skladu sa članom 46. Zakona o upravljanju
zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) koji će sadržavati sve rashode sa
podacima o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu
nastanka rashoda i iznosu rashoda.”