Zastupnička pitanja

Mirza Čelik

Mirza Čelik

02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu na osnovu inicijativa Savjeta MZ Stup i prijedloga dostavljenih od nadležne Službe općine Ilidža da se u naselju Stup,
• ulica Hifzi Bjelevca kod apoteke Verdant izvrši postavljanje sfernog ogledala zbog trenutne nepreglednosti raskrsnice;
• raskrsnica ulica Nikole Šopa izlaz iz autobusnog terminala Stup, ulaz u ulice Briješćanska i Hifzi Bjelevca izvrši postavljanje saobraćajnog znaka put sa prvenstvom prolaza;
• iznaći rješenje za pomjeranje saobraćajnog znaka koji ometa preglednost saobraćaja prilikom izlaza iz ulice Hifzi Bjelevca i uključenje na ulicu Kurta Schorka kod džamije.


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupnička pitanja Budžetskoj inspekciji, Uredu za borbu protiv korupcije, Agenciji za javne nabavke BIH i Tužilaštvu KS:

• Da li su ugovori o nabavci opreme koje Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS sklopilo sa UNDP-om dobile mišljenje Ministarstva finanisija KS i Pravobranilaštva Kantona Sarajevo?
• Da li se u ovom slučaju radi o zloupotrebi odnosno izbjegavanju Zakona o javnim nabavkama ako uzmemo u obzir da se procedure izbora ponuđača vode po pravilima UNDP-a, a ne po Zakonu o javnim nabavkama BIH. UNDP učestvuje u sufinanciranju opreme sa samo 10%, a zadržava pravo vlasništva nad nabavljenom opremom za KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i KJKP PARK d.o.o. Sarajevo?


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo da u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu planira sredstva za sufinansiranje rekonstrukcije dvorane Sabit Hadžić JU „Kulturno sportski i rekreacioni centar“ Ilidža u iznosu 500.000,00 KM.”


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP RAD d.o.o. Sarajevo da se u ulicama na području općine Ilidža u kojima je uveden ručni odvoz smeća u što kraćem vremenskom periodu izvrši podjela kompleta kanti za smeće kao što je već urađeno u pojedinim ulicama.


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Tražim da mi se dostavi podatak koliko je osoba zaposleno po Ugovoru o djelu u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS i da li je tačno da su dva (2) vijećnika Općinskog vijeća Novi Grad zaposlena u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS.”


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture u koordinaciji sa Upravom KJKP VIK d.o.o. Sarajevo pokuša iznaći rješenje vezano za besplatno crpanje septičkih jama.”


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:
• Obzirom da će u narednom periodu doći do izrade plana rada KJKP Park d.o.o. Sarajevo, pokrećem inicijativu da sve lokacije koje su u nadležnosti pomenutog preduzeća na području općine Iliđža, a iste ne planiraju održavati o istom pismeno obavijeste Službu za razvoj, komunalne poslove i puteve općine Ilidža kako bi iste bile uvrštene u plan JP Ilidža d.o.o.


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture u koordinaciji sa KJKP VIK d.o.o. Sarajevo legalizuje kanalizacionu mrežu na području općine Ilidža koja je izgrađena sredstvima općine Ilidža i građana općine Ilidža.”


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:
• Zbog velikog broja primjedbi građana općine Ilidža na ne održavanje putnog pojasa na području cijele općine pokrećem inicijativu da mi Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo dostave pregled saobraćajnica iz njihove nadležnosti održavanja na području općine Ilidža.


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture u koordinaciji sa KJKP VIK d.o.o. Sarajevo izvrši provjeru izgrađene kanalizacione mreže u ulici Bregovi, Stup koja je finansirana iz Budžeta općine Ilidža dok je projekat kanalizacione mreže uradilo i nadzor nad radovima bilo KJKP VIK d.o.o. Sarajevo, a naručilac projekta Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.”


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova za postavljanje radara za mjerenje brzine u ulici Bojnička u blizini raskrsnice ulice Bojnička sa ulicama Trešnje i Uglješe Uzelca.


Mirza Čelik

04.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u pripremama za predstojeću 2019./2020. školsku godinu, pri anketiranju učenika po pitanju odabira maternjeg jezika u školama obavezno primjenjuje odredbe člana 8. Ustava Kantona Sarajevo (Amandman na Ustav LIII), člana 7. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, člana 9. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo kao i Zaključaka naučnog odbora Naučnog savjetovanja o pitanju jezika od 6. aprila 2019. godine.


Mirza Čelik

24.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.


Mirza Čelik

15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Na osnovu informacija iz Ministarstva molim da mi odgovorite kako je na mjesto pomoćnika za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje, u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ministrica angažovala osobu koja je već bila pomoćnik u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Srajevo, a da za iste poslove mije ispunjavala uslove, jer nije imala ni jedan dan radnog staža, gdje je direktno kršen Zakon o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva. Sada, iako je prekršen navedeni zakon, ista osoba je nagrađena i ponovno imenovana na poziciju pomoćnika ministra. Osim navedenog postoje informacije da je ista u rodbinskim vezama sa ministricom Bogunić, gdje se opet radi o nepotizmu i zloupotrebi službenog položaja.”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim ministricu da obrazloži razloge prijetnji i situaciju koja se desila u JU „Gimnazija Obala“ gdje je ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo direktno verbalno vrijeđala direktora JU „Gimnazija Obala“ govoreći mu pred svjedocima, a jedna od svjedokinja je stručna savjetnica Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Melisa Mizdrak, upućujući mu prijetnje riječima „Zapamtit ćeš ti ko je Zineta Bogunić“, „Krvi ću ti se napiti“. Pored svjedoka navedene Melise Mizdrak i naravno direktora kome su upućene prijetnje, svjedokom te situacije su bili i učenici JU „Gimnazija Obala“. Sve se dešavalo u prostorijama škole, ispred vrata kancelarije direktora škole, gdje su učenici prolazili .”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Po kojem osnovu ministrica Bogunić vrši diskriminaciju prema djeci sa teškoćama u razvoju, te u pojedinim školama plaća asistente u nastavi, kao što je to slučaj u Prvoj osnovnoj školi, gdje je omogućila plaćanje asistenta u nastavi, a npr u školi u kojoj imamo učenike sa teškim teškoćama (Škola „Mehmedalija Mak Dizdar npr.) i pored upućenih zahtjeva nije dozvolila da se angažuje asistent u nastavi. Napominjemo da je ovo očit primjer diskriminacije učenika sa teškoćama. Pitanje je „prema kojoj stručnoj procjeni“ je ministrica odlučila da je učeniku u jednoj školi neophodan asistent, a u drugoj nije. ”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je po Ugovoru o djelu bilo zaposleno nekoliko pripravnika. Od svih pripravnika otkaz je dobila samo pripravnica koja je bila u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo angažovana preko Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Otkaz je dobila po sistemu „imate sat vremena da napustite prostorije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo“, što je klasičan oblik mobinga i neprofesionalizma, a što će se dokazati i na Sudu.Trenutno je u Ministartsvu u Sektoru za informatizaciju osoba zaposlena na Ugovor o djelu, pa je logično pitanje po kojem kriteriju je ministrica vršila odabir ko će nastaviti raditi po Ugovoru o djelu, a ko neće.”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Zašto od početka mandata ministrice Bogunić nije izvršena isplata plaća Odjelu za opservaciju i dijagnostiku Centra „Vladimir Nazor“, iako su za tu namjenu obezbijeđena sredstva u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a istovremeno su obezbijeđena sredstva za rad u NVO u istoj ustanovi. Centar „Vladimir Nazor“ se ministrici Bogunić nekoliko puta obraćao za isplatu, ali ništa nije urađeno. Odjel za opservaciju i dijagnostiku će morati prestati sa radom a trenutno je u opservaciji 50 učenika, a istovremeno neće se moći pružati podrša u vidu savjetodavnog rada nastavnicima i učenicima sa teškoćama. S obzirom da nisu izvršene isplate naknada za dosadašnji angažman uposlenika Centra za opservaciju i dijagnostiku, dovedena je u pitanje dalja opservacija i dijagnostika, kao i podrška školama i rad mobilnih timova. ”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Zašto ministrica Bogunić nije završila konkursnu proceduru koju je provela Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u oktobru 2018. godine za radna mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a koju je bila u obavezi završiti jer je ista okončana i jer je iz Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine tri puta dostavljena urgencija da se ista završi. S obzirom da su kandidati za objavljena radna mjesta pristupili ispitu općeg znanja, kao i stručnom ispitu, a zatim je dostavljena rang lista uspješnih kandidata, te je ministrica bila u zakonskoj obavezi da završi konkursnu proceduru. Koliko je oštetila kandidate koji su već u prethodna četiri mjeseca trebali zasnovati radni odnos. Kandidati su se obratili Tužilaštvu povodom kršenja ljudskih prava, te će nastalu štetu morati platiti poreski obveznici, odnosno Kanton Sarajevo, a zbog kršenja Zakona ministrice. ”


Mirza Čelik

17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu kulture i sporta za rekonstrukciju Doma kulture u Butmiru.

Odgovor:

Odgovor dostavljen 12.09.2019


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja za označavanjem pješačkog prelaza i postavljanje dva (2) ležeća policajca u ul. Poligonska naselje Butmir općina Ilidža.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za postavljanje usporivača brzine na sljedećoj lokaciji: ulica Ilirska, kod stadiona FK Butmir”.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva za sanaciju zaštitne ograde na mostu u ulici Most Spasa između naselja Butmir – Sokolović Kolonija.