Zastupnička pitanja

Vildana Bešlija

Vildana Bešlija

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

Vildana Bešlija

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za usvajanje Programa raspodjele finansijskih sredstva za 2020.godinu za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za uvrštavanje programa edukacije znakovnog jezika kao namjenske stavke u budžet Kantona Sarajevo za 2020 godinu”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za formiranje i proširenje desne izljevne saobraćajne trake u ulici Envera Šehovića, pravac zapad-istok”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Imajući u vidu da su završeni radovi na izgradnji šetnice na lijevoj obali Miljacke od mosta Ars Aevi do ulice Topal Osman-paše u dužini od 1200 metara, te s obzirom da je Kanton Sarajevo sufinansirao projekat molim da mi se dostavi informacija da li je i koliko iz budžeta Kantona Sarajevo uplaćeno Općini Novo Sarajevo za realizaciju ovog projekta.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li su izvorišta vode u Kantonu Sarajevo u svom obuhvatu zaštićena od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom, te drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja?


Vildana Bešlija

11.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa za objavljivanje elektronskog vodiča za osnivanje biznisa na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Sistematizacija radnih mjesta u zdravstvu