Zastupnička pitanja

Vildana Bešlija

Vildana Bešlija

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. Da li je izrađen Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Kantona Sarajevo za
period od 2019. do 2021. godine za 2020.godinu i kada će isti biti dostavljen Skupštini
na razmatranje?
2. Koji je broj korisnika porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva (broj naknada
umjesto plaće ženi - maji i broj naknada umjesto plaće muškaracu – ocu djeteta)
finansiran iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku 2020. godine i koji je iznos naknade?


Vildana Bešlija

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

"Kako se prilikom obračuna takse za istaknute firme tretiraju računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, poresko savjetovanje (šifra 69.2) koje su registrovane kao dopunske djelatnosti - obrti?
Da li se u skladu sa Članom 21. Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo (Sl. novine KS 14/06) tretiraju pod tačkom 45. knjigovodstvene agencije ili pod tačkom 54. samostalne obrtničke djelatnosti?"


15.03.2021

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2020. godini u Kantonu Sarajevo umrlo je 5.033 osobe, što za razliku od 2019. godine kada je umrlo 4.174 osobe predstavlja povećanje od čak 859 osoba. Zavod za javno zdravstvo u FBiH prenosi podatak da je tokom 2020. godine u Kantonu Sarajevo registrirano 389 smrtnih slučajeva povezanih sa Covid-19, te u odnosu na ukupan broj viška smrtnih slučajeva imamo čak 470 smrti koje nisu povezane sa Covid-19.

Postavljam pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da li su ovi podaci federalnih zavoda tačni, te ako su tačni da li razloge za višak smrtnosti koji nisu povezani sa Covid-19 možemo tražiti u uskraćenoj zdravstvenoj zaštiti zbog pandemije ili u drugim razlozima?

Molim da me izvijestite koje ćete konkretne korake u vezi ovog problema poduzeti.


15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu mnogih kliničkih studija i istraživanja koje su potvrdile učinkovitost suplementacije vitamina D u preventivi i liječenju mnogih bolesti i stanja podnosim inicijativu da po ugledu na mnoge institucije koje su ekvivalent našem resornom ministarstvu i Zavodu za javno zdravstvo izdate zvaničnu preporuku za suplementaciju vitaminom D naročito u zimskom periodu. Istraživanja pokazuju kako visoki status vitamin D može pomoći u smanjenju rizika virusnih epidemija  te  održati imunitet, snagu mišića i gustoću kostiju, dok niske koncentracije vitamina D se vežu uz maligne, kardiovaskularne, autoimune i neurološke bolesti te kronične respiratorne bolesti, dijabetes i hipertenziju. Upravo se ove bolesti povezuju s najvećim brojem smrtnih ishoda među oboljelima od COVID-19.

Primjer kako je to učinio Hrvatski zavod za javno zdravstvo imate na sljedećem linku:
https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/vitamin-d-i-preporuke-z...

Molim također da razmotrite da se na trošak sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje obezbijedi besplatna podjela vitamina D osjetljivim kategorijama naših starijih sugrađana penzionera koji to sebi na osnovu svojih primanja ne mogu priuštiti.


15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Uvažavajući trenutnu situaciju i povećanje broja zaraženih, želim naglasiti da trenutna odluka naslijeđena od prethodne Vlade prema kojoj vrata osnovnih i srednjih škola nisu otvorena za svu djecu, naglašavajući da ovo stanje neravnopravnostti djece po ovom pitanju znatno utiče i na njihovo mentalno zdravlje. Zbog svega navedenog, kao i nedavnog javne najave ministra zdravstva da je moguć povratak djece u škole u martu mjesecu, molim usmeni odgovor.


15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja vezana za pribavljanje koncesije za sljedeće pravne subjekte: Željezara Ilijaš, HBRD hoteli Ilidža, Terme Čatež, PD Butmir, Bags Energetikaana za i d,o. o Vogošća i Magazin Maprom Hadžići, i to kako slijedi:
1. kada su predali zahtjeve za dobijanje koncesije- tačan datum predaje?
2. da li su potpisani ugovori za koncesije sa ovim pravnim subjektima?
3. ako nisu zašto nisu potpisani, te
4. u kojoj fazi je priprema pomenute dokumentacije?

Također, molim da mi se dostavi i spisak ostalih subjekata koji su predali dokumentaciju za pribavljanje koncesije.


Vildana Bešlija

06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li su Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u skladu sa zaključkom Skupštine od 25.08.2020. godine formirali koordinaciono tijelo sastavljeno od stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja koje bi ponudilo preporuke i neophodne mjere u očuvanju mentalnog zdravlja kroz izradu Programa za očuvanje mentalnog zdravlja u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za ublažavanje negativnih uticaja tjeskobe i stresa?

Molim da mi dostavite imena članova ovog kooridnacionog tijela i navedete aktivnosti koje su poduzete u proteklom periodu.


06.01.2021

06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu dobijene informacije od strane stanovnika naselja Doglodi da stočna farma Poljoprivrednog dobra Butmir još uvijek ispušta otpadne fekalne vode direktno putem kanala u rijeku Dobrinju, podnosim inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi istinitost navoda stanovnika naselja Doglodi i izvrši inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti na pomenute navode.
Ukoliko nadležnost za inspekcijski nadzor ima neki drugi javni organ poput Federalne uprave za inspekcijske poslove, molim da mu se na osnovu Zakona o upravnom postupku FBIH proslijedi zahtjev za nadzor."


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li je izvršena obavezna (proljetna faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo, propisana Programom mjera obavezne preventivne sistematske deratizacije za period 2020. – 2022. godine, a koja je predviđena da se vrši u periodu od 01.04. – 30.05.2020.godine?
2. Da li je izvršena obavezna (jesenja faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo koja je predviđena da se vrši u periodu od 01.10. – 30.11.2020. godine ?


06.01.2021

Vildana Bešlija

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-
Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) postavljam sljedeća pitanja:
1. Koliko učenika/ca ne mogu odgovoriti Metodologiji izvođenja online nastave, zbog
neposjedovanja opreme?
2. Koliko nastavnika/ca ne mogu odgovoriti Metodologiji izvođenja online nastave zbog
neposjedovanja opreme?
3. Da li su završene aktivnosti obezbijeđenja opreme i besplatne konekcije za internet za praćenje
online nastave za djecu iz socijalno ugroženih kategorija na užem području Kantona Sarajevo, na
osnovu usvojene inicijative koju sam podnijela 01.09.2020. godine?


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-
Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) pokrećem sljedeću inicijativu da su
nastavnici i nastavnice dužni da obezbijede printane materijale za učenike i učenice i iste podijele u školi
učenicima i učenicama, odnosno da se obustavi praksa kojom se zadužuju roditelji, učenici i učenice da
iste sami sebi obezbijede, iz prostog razloga što sva domaćinstva nemaju u kući printere, svi roditelji ne
rade te iste ne mogu isprintati na poslu, a ni svi roditelji su u mogućnosti plaćati potrebne printane
materijale za odvijanje nastave u školi. Smatram da to treba biti jedna od redovnih aktivnosti nastavnika i
nastavnica za obavljanje pripremnih aktivnosti za odvijanje nastave.


Vildana Bešlija

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „za pronalazak rješenja za besplatno korištenje interneta uz odgovarajuće uslove za praćenje nastave za djecu socijalno ugroženih kategorija, npr. omogućavanje korištenja sigurnih prostora za učenje (udruženja građana, centara za kulturu, biblioteke i sl.), kroz određene subvencije samohranim majkama u socijalnoj potrebi i sl.”