Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Hamed Aljović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori na pitanje: U cilju zaštite izvorišta Sarajevsko polje pokrenut je projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Gornjoj Grkarici stim u vezi Vas pitamo: Zašto je obustavljen postupak izdavanja okolinske dozvole za postrojenje za tretman odpadnih voda po PVA MBBR tehnologiji na gornjoj Grkarici?”


19.04.2021

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede da mi odgovori na pitanje: U cilju potpune i pravilne primjene pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu namjensko trošenje prihoda sa posebnim osvrtom na raspolaganje namjenski prihoda u skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo ,postavljam sljedeće pitanje : Na koji način je utrošen namjenski prihod ostvaren iz naknade za eksproprisano šumsko zemljište ,naknade za krčenje šuma i naknade na ime troškova podizanja i održavanja novih šuma,na području općine Trnovo ?Na kojem lokalitetu u općini Trnovo je izvršeno podizanje novih šuma ili kupovina šume?


Hamed Aljović

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje da mi odgovori na pitanje: Kada planirate vrattiti i ostale učenike u školske klupe?


Hamed Aljović

06.08.2020
Puni tekst pitanja:
Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da mi dostavi spisak farmera (imenom i prezimenom, zatim mjesto i općinu gdje se proizvodnja odvijala) koji su ostvarili pravo na novčani poticaj za 2019. godinu u sistemu krava-tele u Kantonu Sarajevo.
 
Obrazloženje pitanja
 
Velik broj poljoprivrednika mi se kao zastupniku/poslaniku u Skupštini Kantona Sarajevo obratilo sa molbom da postavim ovo zastupničko/poslaničko pitanje jer su izrazili sumnju na nepoštivanje uslova držanje stoke u sistemu krava-tele na pašnjacima u Kantonu Sarajevo

Hamed Aljović

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, da mi dostavi odgovor na osnovu čega i kojeg Zakona je izdato iješenje o reprezentativnosti Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH - Kantonalni odbor SSOOIO Kantona Sarajevo za nivo Kantona Sarajevo. Posebno zahtijevam da mi se odgovori kako je moguće da pomenuti sindikat dobije reprezentativnost, a da isti nema svojstvo pravnog lica i nije upisan u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, a što je jasno potvrdilo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u odgovoru na moje zastupničko pitanje Broj: 01-05-23628-44/19 od 09.07.2019.godine.”


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi informaciju ko predstavlja „Udruženje učitelja Kantona Sarajevo" te koliki je iznos novca koji je isplaćen pomenutom udruženju u periodu od 2014. godine do danas.”


Hamed Aljović

11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo za borčka pitanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Trnovo izgradi spomen obilježje ratnom komadantu 1. Viteške motorizovane brigade Enveru Šehović u rodnom selu Bujakovina-Mrežica, Općina Foča”


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo privrede KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti da se obustavi organizonavana krađa šume na području MZ Tarčin, Općina Hadzić i MZ Rakovic, Općina Ilidza. Sve gore navedeno se odvija u saradnji sa pojedinim radnicima MUP-a i šumarima.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti prema Upravnom odboru JU“Djeca Sarajeva“ koji je izabrao VD direktorice koja ne ispunjava uslove propisane zakonom i ostalim važećim propisima.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti da se obustavi organizonavana krađa šume na području MZ Tarčin, Općina Hadzić i MZ Rakovic, Općina Ilidza. Sve gore navedeno se odvija u saradnji sa pojedinim radnicima MUP-a i šumarima.


Hamed Aljović

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo u narednoj budžetskoj godini obustavi svako finansiranje bilo kojeg sindikata iz budžeta Kantona Sarajevo.


04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi spisak članova komisija (imenom i prezimenom) koje su formirane pri Ministarstvu za obrazovanja, te koliki je iznos novca koji se uplati tim članovima za rad u istim?


Hamed Aljović

05.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:
“Molim Ministricu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Zinetu Bogunić da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola“ Ilidza zbog nezakonitog upisa u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu i falsifikovanje službenih isprava?”


05.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“S ciljem anuliranja i otklanjanja nejasnoća koje su se pojavile a tiču se legaliteta Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, tražim precizno izjašnjenje Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo o tome, koji je Kantonalni odbor SSOOiO upisan u registar Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, odnosno jasno definiranje je li legalan Kantonalni odbor SSOOiO sa predsjednikom Saudinom Sivrom na čelu ili Kantonalni odbor SSOOiO čiji je predsjednik Ibrahim Dedić?”


Hamed Aljović

22.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za članove školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevu.


20.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo “da stvori uslove i osigura potrebna sredstva za registraciju i legalizaciju štalskih objekata i drugih poljoprivredno-prehrambenih i prerađivačkih kapaciteta, što će biti uslov za korištenje posticajnih sredstava za poljoprivredu i prehrambenu industriju iz pretpristupnih fondova EU”.


20.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

1. Molim Ministricu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Zinetu Bogunić da mi odgovori da li je upoznata sa nezakonitim radnjama u JU“Osnovna Muzička Škola“ Ilidza koje se dešavaju od 2014. godine do danas? Ako ste upoznati s pomenuti šta ćete poduzeti po pitanju tog?


Hamed Aljović

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi broj zaposlenika osnovnih i srednjih škola u KS koji su članovi sindikata tj kojima se preko platne liste odbija članarina za članstvo u sindikatu. Da li postoji pisana izjava tih uposlenika da im se preko plate odbija članarina? Koliko je zaposlenika kojima se odbija od plate članarina u Sindikatu a nisu dali pisanu suglasnost? Da li je to u suprotnosti sa pozitivnim Zakonskim propisima?”


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, da mi odgovori: Da li je Vlada Kantona Sarajevo prije donošenja odluke o primjeni „Odluke o raspodjeli prihoda koji su ostvareni prodajom svih vrsta prijevoznih karata osim pojedinačnih karata" razmišljala da će doći do nove tužbe od strane pravnog lica KJKP GRAS ili uposlenika GRASA što je puno opasnija varijanta? Te na osnovu kojeg Zakona se u komunalnu djelatnost uvodi privatno preduzeće i da li može doći do još jedne tužbe?”


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Premijera KS, gosp. Edin Forto da mi odgovori da li će Vlada KS i dalje finansirati neregistrovani sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja u u Kantonu Sarajevo, budući da smo preko medija informisani kako su isti novčano kažnjeni od strane Inspekcije Porezne uprave Federacije zbog neizvršavanja svojih zakonskih obaveza u vidu neplaćanja poreza državi i neuplaćivanja doprinosa uposlenicima.”