Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Hamed Aljović

21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo zdrastva KS, da mi odgovori: Dali je tačno da je došlo do nezakonitog poklanjanja zgrade starog Doma zdravlja i Hitne pomoći na Ilidzi i zemljišta oko njih bez saglasnosti Skupštine KS privatnoj firmi ,,Bosna lik“doo Ilidza?


21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, da mi odgovori: Kad će se krenuti u rekonstrukciju

Policijske stanice u Trnovu koja je uništena u prošlogodišnjim poplavama?


21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo za stavljanje van snage Odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj 02-04-5574-24/22 od 24.2.2022. godine („Službene novine Kantona sarajevo“ broj 9/2022 od 3.3.2022.godine). Svrha je omogućavanje nastavnicima Kulture življenja da realizuju nastavne sadržaje u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Kurikulumom, a u cilju unapređenja zdravlja i života naše djece.


21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo i Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo:

1. U kojoj fazi je izrada Strategije turizma Kantona Sarajevo?

2. Da li je formirana radna grupa , koo čini radnu grupu i da li su u istoj zastupljenih predstvnici jedinica lokalne samouprave?

3. Koja su to proglašena turistička mjesta/područja na lokalitetu općine Trnovo?

4. Da li je Komisija za proglašenje turističkog mjesta aktivno radno tijelo i ko su članovi prednje navedene Komisije?


21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, KS, da mi odgovori: Zašto ministarsvo odbija da provede dvije pravosnažne sudske presude u slučaju direktora „Osnovne Muzičke Škole „Ilidza Mehmeda Bajraktarević?


Hamed Aljović

04.01.2022
Puni tekst pitanja:

Koliko je novca uplaćeno advokatima iz Budžeta za zastupanje Osnovne muzičke škole Ilidža u periodu 2014-2020. godina u sudskim sporovima koje je uzrokovala Uprava škole i kojim advokatima (ime i prezime)?


Hamed Aljović

13.07.2021

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi
odgovori koje mjere će poduzeti za prioritetno vakcinisanje nastavnika u osnovnim i srednjim
školama KS s obzirom da su sindikati najavili bojkot nastave u septembru ako se ne izvrši
prioritetna vakcinacija nastavnika?


13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola” Ilidža zbog zloupotrebe položaja i nezakonitog otkaza Mehmedu Bajraktarević prof, muzičke kulture u JU“Osnovna Muzička Škola.”


Hamed Aljović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede da mi odgovori na pitanje: U cilju potpune i pravilne primjene pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu namjensko trošenje prihoda sa posebnim osvrtom na raspolaganje namjenski prihoda u skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo ,postavljam sljedeće pitanje : Na koji način je utrošen namjenski prihod ostvaren iz naknade za eksproprisano šumsko zemljište ,naknade za krčenje šuma i naknade na ime troškova podizanja i održavanja novih šuma,na području općine Trnovo ?Na kojem lokalitetu u općini Trnovo je izvršeno podizanje novih šuma ili kupovina šume?


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori na pitanje: U cilju zaštite izvorišta Sarajevsko polje pokrenut je projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Gornjoj Grkarici stim u vezi Vas pitamo: Zašto je obustavljen postupak izdavanja okolinske dozvole za postrojenje za tretman odpadnih voda po PVA MBBR tehnologiji na gornjoj Grkarici?”


19.04.2021

Hamed Aljović

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje da mi odgovori na pitanje: Kada planirate vrattiti i ostale učenike u školske klupe?


Hamed Aljović

06.08.2020
Puni tekst pitanja:
Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da mi dostavi spisak farmera (imenom i prezimenom, zatim mjesto i općinu gdje se proizvodnja odvijala) koji su ostvarili pravo na novčani poticaj za 2019. godinu u sistemu krava-tele u Kantonu Sarajevo.
 
Obrazloženje pitanja
 
Velik broj poljoprivrednika mi se kao zastupniku/poslaniku u Skupštini Kantona Sarajevo obratilo sa molbom da postavim ovo zastupničko/poslaničko pitanje jer su izrazili sumnju na nepoštivanje uslova držanje stoke u sistemu krava-tele na pašnjacima u Kantonu Sarajevo