Zastupnička pitanja

Vajzović Hanka

Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se iz Pokopa odgovori pismeno, s posebnim osvrtom na pitanja:
a.) Zašto je nužno da temelje za nišane izljeva isključivo Pokop (a ne majstor koji postavlja nadgrobne spomenike) i je li 750 KM realna cijena za navedeni rad (pitanje je, koliko taj posao objektivno košta),
b.) Na temelju čega i u ime koga je određena taksa 200 KM ( ko je i s kakvim obrazloženjem donio takvu odluku) te,
c.) Koliko Pokop planira zaraditi po ovome osnovu.

Odgovor:

U Odluci o uređivanju i održavanju gradskih grobalja („Službene novine Grada Sarajeva“ br. 77/84, 14/85, 24/88 i 13/90) u članu 19.stav 3. jasno je precizirano da „poslove izrade betonske pdloge za nadgrobni spomenik do nivoa površine zemlje, može da vrši samo Pokop uz odgovarajuću naknadu“.
Naknadu za izradu armirno-betonskih temelja je utvrdio Nadzorni odbor preduzeća svojom Odlukom broj 141/06 od 25.01.2006.godine u iznosu od 645,60 KM plus PDV i ista uključuje slijedeće radove:
- Ručni otkup zemlje,
- Utovar na auto sa odvozom na gradsku deponiju,
- Postavljanje...


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

"Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici? Radovi su odavno započeti (valjda prije 4-5 mjeseci), put je raskopan, doslovce “razvaljen” i na tome se stalo – porušeno i ništa se više ne radi (odavno tamo nema ni mehanizacije niti radnika). Ušlo se u zimu, snijeg pao, saobraćaj koji je na tom dijelu vrlo frekventan, kojim se odvija i javni gradski prijevoz i to dvosmjerno, sada na polovini preostale saobraćajnice – ozbiljno je ugrožen. Molimo da nadležni ministar pojasni razloge trenutnog stanja, te i nama i građanima odgovori (ako je moguće usmeno i to odmah, na današnjoj sjednici) zašto su radovi stali, odnosno, zašto su započeti ako nije bilo uvjeta da se neometano izvode?
Isto pitanje (čini se da je sličan problem) važi i za radove na Stupu – mislim na izgradnju pješačkog podhodnika i tzv. rampe A i C. Kažu da su se i tamo građani odavno o jadu zabavili, a ne znaju do kad će sve trajati.
Dakle, kako je moguće da se ušlo u posao, a da prethodno nisu riješeni imovinsko – pravni odnosi (ili da rješenja nisu bila barem izvjesna, pouzdana – spominje se Dalas i neki drugi objekti), odnosno, da Vlada nije u stanju valjano organizirati naše radove ili valjano kordinirati u slučaju kada u određenim javnim radovima učestvuju naša, kantonalna javna preduzeća (spominju se, recimo, problemi sa izmještanjem instalacija, vjerovatno voda i kanalizacija itd.), koja, eto ta (u radove uključena javna preduzeća), kako saznajemo iz medija “rade presporo”.
Poželjno bi bilo stoga da i ovdje dobijemo odgovor “iz prve ruke”, a ne da to polovično saznajemo iz medija, pa također molimo usmeni odgovor ili pojašnjenje ovih dviju situacija na terenu."?

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne...


Puni tekst pitanja:

Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici? Radovi su odavno započeti (valjda prije 4-5 mjeseci), put je raskopan, doslovce “razvaljen” i na tome se stalo – porušeno i ništa se više ne radi (odavno tamo nema ni mehanizacije niti radnika). Ušlo se u zimu, snijeg pao, saobraćaj koji je na tom dijelu vrlo frekventan, kojim se odvija i javni gradski prijevoz i to dvosmjerno, sada na polovini preostale saobraćajnice – ozbiljno je ugrožen. Molimo da nadležni ministar pojasni razloge trenutnog stanja, te i nama i građanima odgovori (ako je moguće usmeno i to odmah, na današnjoj sjednici) zašto su radovi stali, odnosno, zašto su započeti ako nije bilo uvjeta da se neometano izvode?
Isto pitanje (čini se da je sličan problem) važi i za radove na Stupu – mislim na izgradnju pješačkog podhodnika i tzv. rampe A i C. Kažu da su se i tamo građani odavno o jadu zabavili, a ne znaju do kad će sve trajati.
Dakle, kako je moguće da se ušlo u posao, a da prethodno nisu riješeni imovinsko – pravni odnosi (ili da rješenja nisu bila barem izvjesna, pouzdana – spominje se Dalas i neki drugi objekti), odnosno, da Vlada nije u stanju valjano organizirati naše radove ili valjano kordinirati u slučaju kada u određenim javnim radovima učestvuju naša, kantonalna javna preduzeća (spominju se, recimo, problemi sa izmještanjem instalacija, vjerovatno voda i kanalizacija itd.), koja, eto ta (u radove uključena javna preduzeća), kako saznajemo iz medija “rade presporo”.
Poželjno bi bilo stoga da i ovdje dobijemo odgovor “iz prve ruke”, a ne da to polovično saznajemo iz medija, pa također molimo usmeni odgovor ili pojašnjenje ovih dviju situacija na terenu."?

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne...


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

Planiraju li se i kada zakazati tematske sjednice o stanju u kantonalnim javnim preduzećima, posebno onim koji posluju sa ozbiljnim gubicima, pri čemu posebno mislim na Vodovod i kanalizaciju?."

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja će uputiti zahtjev prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo za održavanjem tematske sjednice za preduzeće KJKP "Gras " d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo nije nadležno da predlaže tematke sjednice, a kada je u pitanju kantonalno javno preduzeće, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o za 2011. i 2012.godinu bit će proslijeđeni Skupštini Kantona u decembru 2013. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u Programu rada za...


Puni tekst pitanja:

Razloga je za to puno – možda čak i za donošenje novog zakona ako bi izmjene i dopune premašile onih 40% sadržaja, no da ovom prilikom ne oduzimam dragocjeno vrijeme – inicijativu sa obrazloženjem (pogotovo ako se ona prihvata), pa čak i sa ponuđenim konkretnim primjedbama i rješenjima - mogu naknadno dostaviti skupštinskim službama, nadležnom ministarstvu ili Vladi“

Odgovor:

Ministarstvo je na stanovištu da je potrebno uraditi prečišćeni tekst postojećeg zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zatim uskladiti različitu terminologiju koja se koristi za učenike sa pošteškoćama u razvoju, te u upotrebu staviti jedinstven termin „učenici sa posebnim obrazovnim potrebama“.
U vezi sa inicijativom da se pojam „specijalna škola“, zamijeni sa pojmom „Centri za odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama“, upućujemo na sljedeće:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju se osnovne škole dijele na redovne, paralelne i specijalne škole....


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

da Vlada Kantona dostavi (za sva ministarstva) podatke o svim pravnim aktima – tipa uredbe, zaključka, odluke Vlade – dakle, o svim aktima koji ne proizilaze iz zakonskih obaveza ili ih pojedinačno nije potvrdila Skupština, a proizvode finansijske posljedice ( u pravilu su pod oznakom tekući transferi), što znači da podrazumjevaju na godišnjem nivou opetovana finansijska izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Odgovor:

U vezi pomenute poslaničke inicijative, za dostavu podataka o svim pravnim aktima – tipa uredbi, zaključaka, odluka Vlade – dakle, o svim onim aktima koji ne proizilaze iz zakonskih obaveza ili ih pojedinačno nije potvrdila Skupština, a proizvode finansijske posledice (u pravilu su pod oznakom tekući transferi), što znači da podrazumijevaju na godišnjem nivou opetovana finansijska izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo, obavještavamo Vas da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu nije imalo takvih pravnih akata.


Puni tekst pitanja:

Na osnovu kojeg zakonskog propisa ili pravnog akta i od kada su dodjeljivane stipendije studentima (koje su se za ovu godinu godinu pojedinacno kretale u iznosu od 2,5-3,5 hiljade KM, za sto je izdvojeno ukupno 325.000 KM iz ionako osiromasenog kantonalnog budzeta?


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

"Zašto već dvije godine stoji upražnjeno mjesto pomoćnika ministra za visoko obrazovanje"

Odgovor:

U odnosu na prvo postavljeno pitanje uvažene poslanice Hanke Vajzović, obavještavamo vas da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nije izvršilo izbor kandidata za poziciju 01. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje – 1 (jedan) izvršilac, po Konkursu objavljenom u Službenim novinama FBiH, broj 51/11 od 10.08.2011. godine, odnosno da je konkursna procedura okončana bez izabranog kandidata. U odnosu na takvo okončanje konkursne procedure, u toku je spor pred Općinskim sudom u Sarajevu.


Puni tekst pitanja:

„Da li je u međuvremenu uspostavljen još jedan sektor za bezbjednost saobraćaja, ono što meni nije jasno, kažem prihvatam da je i moja greška što mi nije jasno, otkud ovaj resor, ova oblast u Ministarstvu obrazovanja?“


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

"Kada ćemo dobiti pomoćnika ministra za visoko obrazovanje obzirom da ga već odavno nema, a znamo kakvih problema imamo?"


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Hanka Vajzović, na Četrnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 23.04.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, potaknuta odgovorom koji je dobila od KJKP "Vodovod i kanalizacija" da „u posljednje dvije godine ne samo da se ne obnavljaju dijelovi sistema čija je knjigovodstvena vrijednost već duži period jednaka nuli, nego da su prepolovljena i sredstva koja ulažu u tzv. redovno održavanje“, te naglasivši da je stanje alarmantno, zastupnica pokreće inicijativu:


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

„Zašto se voda uopće isključuje kad je nedvojbeno ima dovoljno u ovim danima i previše, i do kad će biti tako?“


Puni tekst pitanja:

„Zašto se u gradu ne čiste slivnici, ili se barem bolje ne održavaju?“


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

Da li je nekom pratećom legislativom obuhvaćena ili tretirana mogućnost da student prelazi sa jednog modela na drugi, sa 4+1 na 3+2 u toku studiranja odnosno da nakon trogodišnjeg dodiplomskog, doda još jednu godinu, četvrtu, na nekom fakultetu koji ima četverogodišnji program odnosno da se student sa trogodišnjeg dodiplomskog upiše na drugi fakultet na samo jednu godinu izdvojenu, ne u prvu godinu mastera, nego izdvojenu, onu drugu, petu godinu studiranja, i praktično samo na osnovu broja kredita napr.


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

Zašto ni nakon dva mjeseca koliko je prošlo od početka demonstracija i paljenja zgrade Kantona Sarajevo, Skupštini KS nije (u vezi s tim dešavanjima) nikad dostavljen cjelovit izvještaj (analiza) Nezavisnog odbora za nadzor policijskog komesara?
Dosad nam jest (18.02.2014.) dostavljena "Informacija o djelovanju i postupanju policijskog komesara o dešavanjima u Kantonu Sarajevo od 07.02.2014.godine", ali se iz nje ne može iščitati ništa što bi uistinu bila obaveza i nadležnost Nezavisnog odbora, niti što bi se odnosilo na ispravnost i zakonitost rada i postupanja Komesara u navedenoj kriznoj situaciji – umjesto očekivane detaljne analize, iz Informacije smo tek saznali da je Nezavisni odbor u periodu od 10.02. do 18.02. održao 4 sastanka na kojima je razmatrao i usvajao nekakve informacije o čijem sadržaju NAS (sKUPŠTINU koja je taj Odbor imenovala, te upravo Skupštini odgovara i u njezino ime djeluje) ni na kakav način nije upoznao. Budući da ni do danas nisu otklonjene brojne kontraverze u vezi sa "februarskim dešavanjima"...

Odgovor:

ODGOVOR:

Dana 18.02.2014.godine na zahtjev Skupštine Kantona Sarajevo Nezavisni odboru za izbor i reviziju policijskog komesara (u daljem tekstu:Nezavisni odbor) ,dostavio je hitnu Informaciju o djelovanju i postupanju policijskog komesara o dešavanjima u Kantonu Sarajevo od 07.02.2014. godine i dalje (u daljem tekstu: lnformacija)
Ista je sadržavala podatke koji su Nezavisnom odboru bili dostupni u vrijeme izrade Informacije budući da se radilo o kontinuiranim događajima. U Informaciji je prezentovano kontinuirano zasjedanje Nezavisnog odbora i praćenje rada policijskog...