Zastupnička pitanja

Radeljaš Esed

Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

. Šta se dešava sa zgradom na Marindvoru, koja se zove AL Shidi? Zašto se ne izdaju dozvole, odnosno upotrebne dozvole? Kruže priče kako cijevi neke nisu postavljene, nisu po zakonu, nisu ovakve,t akve. I bojim se da investitori, tako reci vanjski će napustati ovu zemlju i ne ulagati više kapital u našu zemlju. A pouzdano imam informaciju da ta osoba će graditi još ualgati u grad Sarajevo, samim tim će uposliti naše firme i naše radnike. Potrebno bi bilo. I to tražim da mi se usmeno odgovori.


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Skupštini Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nagrađivanja policajca MUP-a Kantona Sarajevo koji je 02.03.2014.godine žrtvovao svoj život spašavajući građane i uposlenike DP Marketa u Alipašinoj ulici od pljačke koja se dogodila tog dana, i sve dok nije bio na službenoj dužnosti. Takođe predlažem da Vlada Kantona Sarajevo i Ministar MUP-a KS u skladu sa Zakonom i svojim ovlaštenjima nagrade pomenutog službenika MUP-a KS kako bi mu se odalo priznanje za ovaj hrabar čin. Tražim da se zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo izjasne o mojoj inicijativi i istu upute Vladi Kantona Sarajevo. U prilogu se dostavlja detaljan opis događaja kako bi zastupnici imali uvid u opravdanost moje inicijative.

Odgovor:

U sklopu obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo (06.04.2014.godine) upriličena je dodjela pohvala, nagrada i priznanja uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Pravilnikom o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima MUP-a KS broj: 01-636-2/06 od 08.12.2006.godine, broj: 01-646/07 od 24.09.2007.godine, broj: 01-1061/12 od 24.08.2012.godine. Pašalić Muhamedu, policijskom službeniku Policijske stanice Novo Sarajevo, Druge policijske uprave...


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

"Na osnovu čega JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo koriste poslovnu zgradu u ul. Maršala Tita br. 7 u Sarajevu i istu izdaju pod zakup".

Odgovor:

Ministarstvo privrede nema saznanja na osnovu čega JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo koriste poslovnu zgradu u ul. Maršala Tita br. 7 u Sarajevu.
Ovo pitanje prosljedili smo JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo. Kad dobijemo povratnu informaciju ista će vam biti odmah prosljeđena.


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

Ministru prostornog uređenja, da donese odluku bar još za 12 mjeseci da produži legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kako bi građani mogli da podnesu zahtjeve, jer još je veliki broj, naročito boračke populacije koja nije riješila svoje stambeno pitanje. Mislim da je to u interesu općina jer kroz dvije rente plaćanja, odnosno i rente i posebne rente da bi došli do punjenja budžeta opštine, tako da bi to bilo u interesu i općina da to urade."


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

"Da Skupština Kantona Sarajevo obaveže Javnu ustanovu Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za sačinjavanje posebnog programa finansiranja zapošljavanja sa evidencije nezaposlenih iz kategorije članova porodica šehida i poginulih boraca, te ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
Ovaj program bi podrazumijevao u cjelosti finansiranje brutto plaće i doprinosa za zapošljavanje ove kategorije nezaposlenih u trajanju jedne godine.
Program bi se provodio počevši od 2012.godine i dalje kontinuirano na godišnjem nivou za najmanje 30 mladih iz ove kategorije nezaposlenih."


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

"Zašto nisu dobili pištolje Džaka Harun, Numanović Vehbo, Mešić Dževad i Kozarić Slaven, koji su isto tako prešli iz Kantona u Federalni MUP?"


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Da se poklone pištolji policijskim službenicima kada krenu u penziju, a koji su kao stručan kadar u isto vrijeme iz MUP Kantona Sarajevo premješteni u MUP FBiH. Radi se o sljedećim policijskim službenicima: Džaka Harun, Numanović Vehbo, Mešić Dževad i Kozarić Slaven.“


Puni tekst pitanja:

“Tražim ida mi se dostave informacije o pripravnicima i svih onih koji su primljeni po ugovoru o djelu, a ja na svoj način vadim te podatke pa ću ih usporediti kada budem dobio odgovor.“


Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi se dostave informacije o pripravnicima i svih onih koji su primljeni po ugovoru o djelu, a ja na svoj način vadim te podatke pa ću ih usporediti kada budem dobio odgovor."


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Svjedoci smo svakodnevnog pokretanja istraga i procesuiranja pripadnika Armije BiH po raznim optužbama vezano za ratni period,u ovakvim slučajevima postupa se add-hock, dakle
nema obezbjeđenog normativnog okvira kojim bi se uredilo pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije, eventualna materijalna pomoć porodicama lica koja su lišena
slobode, u nekim od ovakvih procesa, obaveza snošenja advokatskih troškova, troškova jamčevine i slično.Naredni problem sa kojim se susrećemo je nemogućnost ostvarivanja prava na besplatno
liječenje oboljelih boraca od teških zloćudnih bolesti kao posljedica učešća u ratu, koji se iz nemoći obraćaju javnosti za pomoć u liječenju, bilo bi uputno da poslanici Skupštine, zaposlenici
u Kantonu Sarajevo kao i zaposlenici svih drugih budžetskih korisnika, mjesčno izdvajaju simboličan iznod od po 1 KM koja sredstva bi bila usmjerena na račun Fondacije za
istinu,pravdu i dostojanstvo koja se po svojoj programskoj orijentaciji bavi upravo pružanjem pomoći spomenutoj boračkoj populaciji.“


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

Da se što prije pokrenu aktivnosti na iznalaženju i definisanju pravnog osnova za rješavanje veoma aktuelnog problema većeg broja građana Kantona Sarajevo koji nemaju ni osnovno, minimalno zdravstveno osiguranje a među istim su najbrojnijije nezaposlene osobe, osobe koje su s distance radno-pravnog statusa na čekanju, osobe koje nisu registrovane pri JU Zavod za zapošljavanje kao i osobe koje su u radnom odnosu no čiji poslodavac za iste neuplaćuje zdravstveno osiguranje.“


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Da se u Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo izvrši izmjena u smislu da kod utvrđivanja statusa radnog tijela predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg stalnog radnog tijela mora biti biran iz reda poslanika Skupštine Kantona Sarajevo “.