Zastupnička pitanja

Igor Stojanović

Igor Stojanović

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo nije postupila po zahtjevu za inspekcijski nadzor postavljenom od strane fizičkih lica vlasnika nekretnina - apartmanskih sadržaja na lokalitetu planina Bjelašnica, Općina Trnovo, a koji zahtjev se odnosio na kontrolu zakonitosti rada i postupanja Općine Trnovo - Služba za civilnu zaštitu, inspekcijske i zajedničke poslove u postupku kontrole izgradnje objekta od strane investitora „GOVZA" doo Sarajevo.