Zastupnička pitanja

Haris Zahiragić

Haris Zahiragić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

“Tražim da mi se dostave svi poslovi i svi ugovori, sa tačno navedenim iznosima i datumima istih, a koje su firme:

- Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo, Terezije bb, 71000 Sarajevo;
- IDS - Zdrava sredina d.o.o., Terezije bb, 71000 Sarajevo i
- IDS d.o.o., ul. Halilovići b.b., 71000 Sarajevo.

Kao i njihova povezana lica po osnovu vlasničke i upravljačke strukture, potpisale sa svim Ministarstvima, upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo od 01.01.2015. godine do danas.”


19.04.2021

19.04.2021

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

“Da li je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS ikada, a u okviru svojih nadležnosti, istražio sve javne, pa i institucionalne (zastupničko pitanje zastupnika Aljoše Čampare od 19.12.2018. godine) navode o potencijalnim kršenjima pozitivno-pravnih propisa i koruptivnim radnjama u slučaju Odluke Vlade KS i Skupštine KS o neprihvatanju "Ponude za preuzimanje udjela Termi Čatež d.d. Čatež u privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo"? Ukoliko nije, zašto nije, a ukoliko jeste koji je ishod sprovedenih aktivnosti?”


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Zahiragić, na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.04.2021.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da odmah i bez odlaganja krene u ispunjavanje zahtjeva Udruženja studenata Studentskog centra, a koje je isto iznijelo na današnjim protestima”.


19.04.2021

Haris Zahiragić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 213. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, predlažem
INICIJATIVU
"Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim."


Haris Zahiragić

19.01.2021

19.01.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:
- Koji je sadržaj programa "Zdravo odrastanje" potpisanog između Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, JU "Djeca Sarajeva" i Asocijacije XY? 
- Koji je sadržaj "priručnika, didaktičkog materijala, memorijskih kartica, postera i lutki" - koji su navedeni u saopštenju za javnost? Također, tražim dostavu navedenih materijala.