Zastupnička pitanja

Predrag Kojović

Predrag Kojović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Predrag Kojović, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

1.Podnosim inicijativu da se planira izdvajanje novčanih sredstava te pokretanje aktivnosti potrebnih za obnovu Astronomske opservatorije na Trebeviću, poznate kao tvrđava Bistrik kula.
2. S ciljem što bolje realizacije projekta obnove objekta Bistrik kula te korištenja opservatorije u edukacijske svrhe, potrebno je da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstvo obrazovanje uspostave saradnju sa Astronomskim društvom “Orion”, kojem bi objekat bio ustupljen na korištenje.
3. Za obezbjeđenje novčanih sredstava potrebnih za obnovu opservatorije, potrebno je dio sredstava planirati u Budžetu KS, kao i uspostaviti saradnju sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa. Općinom Stari Grad te potencijalnim domaćim i međunarodnim donatorima.


Predrag Kojović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Predrag Kojović uputio je inicijativu i postavio zastupničko pitanje:

1. Podnosim inicijativu za uklanjanje starog i devastiranog info – panoa Turističke zajednice Kantona Sarajevo, koji se nalazi u ulici Malta, pored zgrade Veterinarskog fakulteta.

2. Tražim da mi se dostavi informacija o tome koliko je ovakvih info – panoa u prošlom periodu postavljeno na različitim lokacijama u Kantonu Sarajevo te o kojim se lokacijama radi. Također me interesuje ko je nadležan za njihovo postavljanje i kada bismo mogli očekivati početak pristupanju njihovog uklanjanja, s obzirom na to da vidno narušavaju izgled naših ulica.


Predrag Kojović

Puni tekst pitanja:

Tražim da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavi informaciju o broju novorođene djece i porodilja na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u periodu od 1.6.2016. do 1.1.2017. godine te dostavi informaciju o statusu rođenih beba, broju umrlih pri porođaju ili neposredno nakon porođaja? Tražim da Ministarstvo, u skladu sa uobičjenim zdravstvenim standardima, dostavi poredbu ovih brojeva sa standardom zdravstvenih ustanova u Evropskoj uniji".


Predrag Kojović

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Uredbe o obimu, uvjetima i načinnu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka


Predrag Kojović


Puni tekst pitanja:

Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajalištima zaustavljaju se GRAS-ova autobuska linija 14 Dom Armije-Podhrastovi i minibuska linija 74 Park-Sedrenik (Rogina)

U pravcu Podhrastova i Sedrenika u ulici Hadži-Beširevoj postoji autobusko stajalište bez predviđene čekaonice za putnike. Pored nepostojanja čekaonice za putnike na samom stajalištu nedavno je otvorena kladionica te se veliki broj automobila parkira na mjestu predviđenom za autobusko stajalište, što vozačima koji dolaze iz oba smjera stvara problem u saobraćaju te onemogućava vidljivost putnika koji stoje na stajalištu.

Također, u blizini ovog autobuskog stajališta nalazi se Osnovna škola „Alija Nametak", a veliki broj djece koja pohađaju nastavu u ovoj školi koristi pomenute autobuske i minibuske linije, stoga su prevoz primorani čekati na neuređenom stajalištu. Nepostojanje uređenog autobuskog stajališta i promet saobraćaja u ovoj ulici direktno ugrožava živote prvenstveno djece (što je vidljivo iz priloženih fotografija), ali i ostalih putnika.

Iz ovih razloga, Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, na osnovu primjedbi građana naselja Bjelave, izražava zabrinutost zbog postojanje direktne prijetnje sigurnosti građana i podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj i postavljanje čekaonice za putnike. Pored toga, na osnovu čl. 13 Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta, zahtijevamo obnovu ploće s imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda i postavljanje košare za otpatke.

Odgovor:

Predmet: Odgovor na zastupničku inicijativu Kojović Predraga

Na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.05.2016.g. u okviru tačke dnevnog reda “Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori” zastupnik Predrag Kojović pokrenuo je zastupničku inicijativu:

„Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajalištima zaustavljaju se GRAS-ova autobuska linija...


Predrag Kojović

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo kojom predlažem da Ministarstvo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH osigura dodatna sredstva kojom bi se omogućilo obavljanje terapijske izmjene plazme pri Zavodu korištenjem jeftinijeg metoda u odnosu na onaj koji se primjenjuje pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.


Predrag Kojović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Predrag Kojović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Moje pitanje se tiče događaja koji se desio dana 04.10.2015. godine, nakon gradskog derbija, kada je jedan od navijača od strane pripadnika MUP-a KS predat zaštitarima koji su radili na obezbjeđenju utakmice i tom prilikom brutalno pretučen.

Tražim da mi se dostavi detaljni izvještaj o incidentu i da mi se odgovori na pitanje da li su identifikovane osobe koje su izvršile nasilje nad navijačem, iako jesu koje mjere su poduzete prema tim osobama?"

Odgovor:

Odgovor se nalazi u prilogu.