Zastupnička pitanja

Hodžić Dževad

Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Polazeći od značajnih potencijala Kantona Sarajevo u području turizma ja sam predlagao da Skupština u svoj godinišnji plan uvrsti i jednu tematsku sjednicu posvećenu turizmu. Nisam siguran da li smo to uvrstili i da li ćemo biti s obzirom na sve okolnosti koje su na granici vanrednih, da li ćemo biti u prilici da to realiziramo. Ali ovoga puta posebno imajući u vidu pojačan interes turista za Sarajevo u 2014 godini iz poznatih istorijskih razloga, ja pokrečem iniciajtivu prema Vladi Kantona Sarajevo odnosno nadležnim ministarstvima da pokrenu, rekao bih hitne mjere prema inspekcijskim i drugim nadležnim organima i turističkoj zajednici za regulisanje zakonitog rada turističkih vodiča u Kanton Sarajevo i u gradu Sarajevo gdje u tom području Vlada stihija i gotovo haotično stanje, s obzirom da prema informacijama kojima raspolažem u Kanton Sarajevo regularno radi, a to znači izvršavajući svoje obaveze, takse , poreze i drugo, 23 registrirana turistička vodiča, a njih oko 700, a uskoro možda i 900 jer će 200 novih bitih certificirano, rade bez registracije a to znači i bez ispunjavanja obaveza prema Kanton Sarajevo, kao što i turistički vodići koji dolaze s grupama iz vana, ne ispunjavaju svoje obaveze prema turističkoj zajendici odnosno kantonu. Dakle, inicijativa se sastoji u tome da Vlada inicira, pokrene, zahtjeva strožiju inspekcijsku kontrolu koja bi doprinijela sređivanju stanja u jednom segmentu koji nam je značajan i u promotivnom i u političkom ali prije svega u zakonitom, odnosno finansijskom i privrednom poslovanju u Kanton Sarajevo“.


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Druga inicijativa se također odnosi na izgradnju sportsko rekreacionog igrališta sa pratećim sadržajima namjenjeno djeci ovog naselja (Šip). U proteklih sedam dana zbog igre na saobračajnicama u ovom naselju troje djece je srećom lakše povrijeđeno, jer u nedostatku prostora na kojem bi kvalitetno provodili vrijeme u igri ili u drugim sportskim aktivnostima prisiljeni su ih obavljati na parkinzima ili po samim saobračajnicama.

S obzirom da je prošlo sedam godina od naseljavanja novog naselja na Šipu, i da još uvijek nije izgrađena prijeko potrebna osnovna škola, o kojoj se priča od početka gradnje stambenih zgrada u ovom naselju, pokrećem inicijativu da se konačno ozbiljnije pristupi rješavanju ovog izuzetno važnog pitanja za stanovnike ovog naselja, posebno najmlađe, a čiji roditelji uglavnom pripadaju boračkoj populaciji Kantona Sarajevo. Prema podacima iz Općine Centar, u njihovom Budžetu za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM za izradu nedostajuće projektne dokumentacije za izgradnju ovog objekta. Određena je i lokacija na kojoj bi se gradila ova škola. Za realizaciju i sufinansiranje izgradnje ovog objekta nadležno je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS koje treba u koordinaciji sa Općinom Centar iznaći i planirati budžetima za narednu godinu neophodna finansijska sredstva. Razlozi za podnošenje ove inicijative leže i u činjenici da samo iz jedne zgrade u ovom naselju 12-oro djece osnovaca ide u šest različitih škola u KS.“

Odgovor:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno planira u svom Godišnjem programu rada uređenje sportskih ploha-površina, ili izgradnju novih.

Također, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, svake godine, na poziciji „kapitalna sredstva“, planira se određen iznos sredstava za realizaciju Godišnjeg programa rada Ministarstva.

IZJAŠNJENJE:
Članom 10. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.: 10/04, 21/06, 26/05, 31/11) regulisano je osnivanje i rad osnovne škole. U stavu 5. ovog člana rečeno je da...


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Hodžić na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo je inicijativu i istu dostavio u pisanoj formi „da se CIRKUMCIZIJA uključi u BESPLATAN PAKET medicinsko-zdravstvenih usluga“.

Odgovor:

Cirkumcizija, kao zdravstvena usluga, u najvećem broju slučajeva nije medicinski indicirana, već se obavlja na lični zahtjev. Iz tog razloga, ona nije obuhvaćena Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09), od 01.04.2009. godine. Eventualna promjena sadržaja osnovnog paketa zdravstvenih usluga se treba desiti na federalnom nivou, s obzirom da je Federacija donosilac pomenute Odluke.

 M I N I S T A R

dr Eldan LokmićHodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za „osnivanje posebnog fonda, odnosno podsekcije za podršku objavljivanja djela naučnog i stručnog karaktera" te istu dostavio u pisanoj formi Vladi Kantona Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo.


Puni tekst pitanja:

„Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, odnosno prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i prema Ministarstvu kulture i sporta da u okviru svojih nadležnosti, a u okviru raspoloživih i planiranih sredstava za naučna istraživanja i kulturene manifetacije osnuju poseban fond, odnosno podsekciju za podršku objavljivanju djela naučnog i stručnog karaktera. To je potrebno učiniti zbog toga što prema sadašnjem stanju stvari, ni na jednom nivou vlasti ne postoji adekvatna i specifična podrška za objavljivanje knjiga naučno-istraživačkog i stručnog karaktera.“    

Odgovor:

Prema programu rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu predviđeno je donošenje novog Zakona o  naučnoistraživačkoj djelatnosti, s čim u vezi vas obavještavamo da ćemo u postupku izrade pomenutog Zakona razmotriti mogućnost implementacije Vaše inicijative.


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Poznato je da je turizam veoma značajna mogućnost za privredni razvoj našeg Kantona. Vjerujem da možemo učiniti mnogo više na unapređenju turističke ponude sarajevskog Kantona i to u svim sadržajima te ponude: od prirodnih ljepota, preko kulturnohistorijskog naslijeđa do najnovije povijesti opkoljenog Sarajeva i njegovog herojskog preživljavanja i otpora.


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Hodžić, na 23. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 30.01.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Polazeći od potrebe sređivanja nekih stvari u radu Univerziteta u Sarajevu, a u cilju ostvarivanja pretpostavki za njegovu potpunu integraciju, a imajući u vidu da je i sam opredijeljen za reformu i integraciju Univerziteta, za njegovo funkcionalno, racionalno, efikasno, transparentno i autonomno djelovanje, od Ministra tražim da meni, kao i drugim kolegama i koleginicama u ovom domu, po mogućnosti do naredne sjednice, dostavi informaciju:

  • o tome koji fakulteti Univerziteta u Sarajevu su u prošloj 2012. godini imali vlastite prihode, koliko su ti prihodi iznosili, iz kojihaktivnosti su ostvareni i koje su namjene tih sredstava, te
  • o tome koji su nastavnici zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu u protekloj godini imali dodatne nastavničke nagažmane, na kojim fakultetima, u kojem obimu i koliko su za takve angažmane plaćeni.“

Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:
  1. „Da li je izbor doc. dr. Amine Huseinbegović na mjesto predsjednika Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama zakonit?“
Odgovor:

Doc. dr. Amina Huseinbegović je imenovana za predsjednika Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, iz reda osnivača, iako je imenovana zaposlenik tog Fakulteta, jer Osnivač ima pravo iz reda prijavljenih kandidata za konkretnu poziciju izabrati onog kandidata koji će biti njegov predstavnik, bez obzira gdje je zaposlen


Puni tekst pitanja:
  1. „Da li je izbor Snježane Bodnaruk, pomoćnice za upravno-pravne poslove ministra FBiH za zdravlje zakonit, s obzirom da se radi o državnom službeniku ministarstva koje između ostalih vrši nadzor nad radom Stomatološkog fakulteta sa klinikama?“
Odgovor:

Snježana Bodnaruk je imenovana za člana Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, iz reda osnivača. Ovo ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo nisu zaprimilo bilo kakvu predstavku njenog pretpostavljenog u smislu protivljenja za učešće imenovane u radu Upravnog odbora navedenog Fakulteta


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, da učini sve što je u mogućnosti da se stavi u funkciju "PERAČKO VRELO" sa maksimalnim stepenom iskorištenosti njegovih potencijala/ 120 litara vode u sekundi."


Puni tekst pitanja:

"Da se za potrebe stanovništva općine Vogošća (30.000 stanovnika), obezbijedi 24-satno dežurstvo hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Vogošća."


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

"Da li ste dobili odgovor od Ustavnog suda Federacije BiH o ustavnosti rješenja statusa vjeronauke u Zakonu o osnovnom obrazovanju.


Puni tekst pitanja:

"Zašto se u anketi o izboru izborno-obaveznih predmeta u srednjim školama za narednu školsku godinu ponovo nudi i treća mogućnost da se ne izabere nijedan od dva ponuđena predmeta?"


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

„Koliko je u toku 2011.godine, na području Kantona Sarajevo, izrečeno prekršajnih kazni za ekološke prekršaje?“


Puni tekst pitanja:

„Tražim od Vlade i Ministarstva zdravstva, da pokrenu hitnu inicijativu za ustanovljenje centra za vještačku oplodnju, na nekoj od medicinskih institucija u Kantonu Sarajevo, budući da veliki broj naših građana, mladih bračnih parova ima potrebu za medicinskim uslugama takve vrste i da često odlaze u druge zemlje i tamo troše velike iznose novca za tretmane.“


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Poslanik Dževad Hodžić na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući da novoizgrađeno naselje Šip broji oko 6000 stanovnika i da je u ovom naselju predviđena lokacija za osnovnu školu i igralište, pokrenuo je slijedeću inicijativu:

"Da se ne čeka izgradnja škole i da se za potrebe djece izgradi igralište da bi djeca imala mogućnost za sportske aktivnosti."


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo za ove fakultete kao pridružene članice Univerziteta u Sarajevu koje se bave djelatnošću od posebnog javnog interesa i društvenog značaja, predvide određenu finansijsku podršku u 2012.-toj godini.“


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Polazeći od velikih potencijala Kantona Sarajevo u području turizma i posebno imajući u vidu pojačani interes turista za Sarajevom u 2014.godini, pokrećem inicijativu prema Vladi KS i nadležnim ministarstvima da pokrenu hitne mjere prema inspekcijskim i drugim organima i TZ za regulisanje zakonitog rada turističkih vodiča u Kantonu Sarajevo i gradu Sarajevo, s obzirom da, prema informacijama kojima raspolažem, regularno radi, izvršavajući svoje obaveze ( takse, porez) 23 registrovana turistička vodiča, a njih blizu 900 rade bez registracije, a to znači i bez ispunjavanja obaveza prema KS, kao što i turistički vodiči koji dolaze s grupama turista iz vana ne ispunjavaju svoje obaveze prema turističkoj zajednici odnosno Kantonu."

Odgovor:

Zakonom o turističkoj djelatnosti ("Službene novine FBiH", broj 32/09) uređeno je obavljanje turističke djelatnosti, vrste usluga, uslovi i način obavljanja poslova, subjekti koji se mogu baviti ovom djelatnošću i uslovi obavljanja turističke djelatnosti.
Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče ("Službene novine FBiH", broj 30/10) utvrđeni su uslovi, način i metoda polaganja, program stručnog ispita za turističke vodiče, sastav komisije i izdavanje cerifikata o položenom stručnom ispitu, koje je u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma. O izdatim...