Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Sabahudin Delalić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Kolibri" koji se nalazi u ulici Kolodvorska bb. Novo Sarajevo. Ovaj objekat je uknjižen i djelimično adaptiran. JU "Djeca Sarajeva" su isti izdali pod zakup firmi "City otvorena mreža".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

- “Zašto se na većini raskrsnica u Kantonu Sarajevo, makar u vrijeme jutarnjih i poslijepodnevnih gužvi, ne nalazi saobraćajna policija?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Poletrac II” koji se nalazi u ulici Zagrebačka bb Općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” nije preuzela objekat nakon agresije na BIH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Veseli cvjetovi", koji se nalazio u ulici Šekerova na broju 2. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Fondacija lokalne demokratije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Čika Jova Zmaj" koji se nalazio u ulici Josipa Štadlera na broju 23. Općina Stari Grad. U objektu se trenutno nalazi Muzej grada, a JU „Djeca Sarajeva" ga nije preuzela nakon agresije na BiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Radost" koji se nalazio u ulici Buka na broju 9. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Njemačka ambasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjenu Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno KCUS i ZZO KS

Proslijeđeno:
KCUS, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Koje zdrastvene ustanove su u obavezi vršiti usluge patohistološke analize osiguranim licima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zašto UKCS ne želi izvršiti usluge patohistološke analize osiguranim licima i zašto iste naplaćuje?

Proslijeđeno:
KCUS

Samra Ćosović-Hajdarević,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu privrede, Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, Sarajevo-šumama i komunalnim preduzećima da se na olimpijskim planinama obnovi i izgradi turistička signalizacija, mjesta za odmor i mjesta za odlaganje otpada, kao i parking prostori kako bi se spriječilo dalje uništavanje šuma, livada i drugih prirodnih ljepota.

Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za uvođenje redovne autobuske linije za olimpijske planine Bjelašnicu, Igman i Trebević, tokom cijele godine, kao jedna od mjera zaštite od zagađenog zraka, ali i popularizacije domaćeg turizma.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

1. Zašto je 13.8.2019.g. v.d. direktorica Ljevak, uručila otkaz ugovora o radu dugogodišnjoj uposlenici koja je zaposlena od 2009. godine, koja nije član Vijeća uposlenika TVSA, te zašto je neposredno nakon uručivanja otkaza dodijeljeno unapređenje predstavniku Vijeća uposlenika sa SSS montažer na radno mjesto sa VSS izvršni producent, bez konkursne procedure?
2. Kantonalna uprava za inpekcijske poslove Kantona Sarajevo utvrdila je nezakonitosti u pogledu ovog unapređenja te utvrdila da uposlenik nema propisane uslove i kaznila finansijskom kaznom TVSA i v.d. direktoricu Ljevak. Zašto v.d. Ljevak tom istom uposlenika nije otkazala ugovor o radu, kao što je postupila u slučaju pomenute uposlenice čime je počinjena diskriminacija?
3. Tražim da mi se dostavi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta kao i popunjenost sa opisom složenosti poslova radnih mjesta?
4. Zbog čega v.d. direktorica Ljevak ne postupa jednako prema svim radnicima, te da li su radnici koji su se medijski oglasili i ukazali na nezakonitosti u radu v.d. direktorice Ljevak stavljeni u nepovoljniji položaj? Zbog čega kasne Dnevnici pa se emituju jučerašnji, što se desilo prije par mjeseci?
5. Koliko je kazni v.d. direktorica Ljevak platila za 5 mjeseci rukovođenja kao odgovorno lice i TVSA kao pravno lice, čime je nanijela finansijsku i materijalnu štetu preduzeću, a sve zbog nezakonitog rada.
6. Zbog čega v.d. direktorici Ljevak nije u svom radu poštivala Zakon o radu, Zakon o zabrani od diskriminacije, Zakon o zaštiti autorskih i srodnih prava, Pravilnik o radu TVSA?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Sead Milavica,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se građanima Kantona Sarajevo u vidu srevisnih informacija, putem LCD monitora ili na drugi način, omogući uvid u količinu zagađenja zraka, odnosno koncentraciju PM čestica, na dnevnoj osnovi kao i informacija o trenutnim mjerama koje su na snazi”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema ministarstvu komunalne privrede, “da pristupi izradi propisa kojima bi se definisao rezidentni parking, uslovi njegovog korištenja, kao i mjere za provođenje istih”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da VLADA KS i resorna ministarstva poduzmu korake ka propisivanju nadležnosti kroz donošenje odgovarajućeg akta kroz koji bi se definisalo koji organ ili institucija bi bila zadužena za uspostavu, kontinuirano unošenje, praćenje i ažuriranje online baze službenih automobila Kantona Sarajevo, a sve na prijedlog Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo sadržan u aktu broj 17-05-18645-177/19 od 28.06.2019. godine”.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

• Molim ZZO KS da mi se dostavi podatke o ukupnom iznosu sredstava u 2017., 2018. I 2019. godini po osnovu refundacije troškova za lijekove i laboratorijske analize, te druge dijagnostičke i terapijske postupke koje su isplaćene pravnim licima odnosno privatnim klinikama, ordinacijama, laboratorijama i drugim privatnim zdravstvenim ustanovama.

Proslijeđeno:
Proslijeđeno:
ZZO KS
Puni tekst pitanja:

• Molim Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da mi dostavi podatke o broju izvršenih kontrola od 2018. godine do danas na osnovu člana 21. Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo potpisanim sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i Općom bolnicom „Prim dr. Abdulah Nakaš“, kao i informacije o utvrđenom stanju, te kopije akata tih kontrola.

Proslijeđeno:
ZZO KS
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Konzervacija jednog djela deponije Smiljevići

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
ZZO KS