Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Mirza Čelik,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja iznađe sredstva za rekonstrukciju ulica Bare kod Stupa i ulice Osik na dionici Tukovi do podvožnjaka u ulici Hendekuša.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu Ministarstvu komunalne privrede da u naselju Doglodi – Stup, Ilidža obezbijedi cca 500 kompleta kanti za ručni odvoz smeća, koje podrazumjevaju dvolinijski sistem odvoza smeća.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja krene u izgradnju pješačke zone u ulici Rustempašina na dionici od tržnog centra Sara do mosta u ulici Rustempašina i da se obustavi odvijanje saobraćaja na navedenoj dionici.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva za rekonstrukciju krovova i utopljavanje tri (3) jedinice kolektivnog stanovanja na području MZ Hrasnica 1 i Hrasnica 2.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
Proslijeđeno:
JU Opća Bolnica Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravstva, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu podataka koje mi je dostavilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-32187-216/20 od 30.09.2020. godine za adresu Gradačačka 28 navodi se da je račun zgrade, ukoliko nije u pitanju neka greška, bio u minusu od nevjerovatnih 19.713 KM na dan 31.12.2018. godine, a na dan 31.12.2019. godine u minusu od 18.839 KM.

Molim da izvršite nadzor na pomenutoj adresi i utvrdite razlog zašto je račun zgrade u ovako velikom negativnom saldu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Poštovani,

zbog mnogobrojnih žalbi upravnika/upravitelja zgrada na području Kantona Sarajevo u vezi pristupa ažuriranim podacima o etažnom vlasništvu zgrada, podnosim inicijativu za rješavanje ovog problema. Upravitelji, zbog nemogućnosti posjedovanja ažuriranih podataka, su u nemogućnosti izdavati račune stvarnim etažnim vlasnicima, te podnositi tužbe zbog neplaćanja.

Članom 77. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH uvid u zemljišne knjige, pripadajuće akte, isprave i pomoćne isprave je slobodan uz prisustvo službene osobe iz zemljišnoknjižnog ureda. Da li je moguće napraviti poseban režim uvida za upravnike/upravitelje ili na bilo koji drugi način omogućiti efikasan uvid u ažurirane podatke o etažnom vlasniku ili na neki način redovno dostavljati podatke upraviteljima ukoliko to zakonski okvir dozvoljava? ”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Općinski sud
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS
i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma:
“Molim da me obavijestite šta je poduzeto putem Međuentitetskog tijela za okoliš po pitanju
donošenju plana zatvaranja deponije u Istočnom Sarajevu, na lokalitetu bivšeg kamenoloma
Krupac, koja značajno ugrožava rijeku Željeznicu, te vodosnabdijevanje i Kantona Sarajevo i
općina Istočnog Sarajeva, a dodatno je uznemirena javnost zadnjim informacijama o
odlaganju medicinskog otpada na pomenutu lokaciju”

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada FBIH
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zahvaljem se na odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt
broj 05/03-19-37535-57-274/20 od 23.10.2020. godine.
Ljubazno molim da mi od OKI Upravitelj d.o.o. dostavite kopiju bankovne uplatnice kojom
potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava za osiguranje koja je
potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrade u ul. Vrazova br. 3 čime dokazuje da je
sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju
koju može prikazati sa izvještajem rashoda računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je
utvrđeno u brojnim slučajevima.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, Inspektorat za zaštitu
od požara:
“Dana 20.01.2021. na adresi Džemala Bijedića 279 desio se požar u podzemnoj garaži na -2
etaži.
Podnosim inicijativu da Inspektorat za zaštitu od požara MUP-a KS izvrši inspekcijski
nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara i planovima zaštite od požara u 2020 i 2021.
godini, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose
na zaštitu od požara shodno članovima 25, 49, 50 i 150. Zakona o zaštiti od požara i
vatrogastvu FBIH na sljedećim adresama:
1. Džemala Bijedića 279B, 279C
2. Džemala Bijedića 279D, 279E
3. Džemala Bijedića 279K, 279L
odnosno u svim lamelama (A i B) naselja Bulevar Stup, kako po pitanju PP zaštite u
podzemnim garažama, tako i stambenim objektima iznad njih.
Etažni vlasnici na adresi na kojoj se desio požar navode da sistem ventilacije nije radio kako
treba, te da su se ventilatori zajedno sa panik rasvjetom ugasili kada su vatrogasci ušli u
podzemnu garažu, te da se tek nakon lokalizovanja požara od strane vatrogasaca sprinkler
sistem aktivirao. Molim da provjerite navode etažnih vlasnika. ”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

“Zahvaljujem na odgovoru akt broj 14-02-04-03810/20 od 17.09.2020. godine.
Ljubazno molim da nastavite nadzor jer u aktu KUIP-a se spominje zapošljavanje samo dva
lica dok u Registru zaposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo ima više lica koja su
zaposlena na određeno u 2019. i 2020. godini.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Na osnovu podataka koje mi je dostavilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite
okoliša akt broj 05/03-19-32187-216/20 od 30.09.2020. godine za adresu Ante Babića 7
navodi se da je račun zgrade, ukoliko nije u pitanju neka greška, bio u minusu od 7.992 KM
na dan 31.12.2018. godine, a na dan 31.12.2019. godine taj minus je narastao na 12.804 KM.
Molim da izvršite nadzor na pomenutoj adresi i utvrdite razlog zašto je račun zgrade u ovako
velikom negativnom saldu.
Također molim da utvrdite sljedeće:
1. Da li je upravnik na pomenutoj adresi izvršavao sve obaveze shodno članu 41.
Zakona o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade, a naročito obavezu iz člana 41. stav
(1) tačka d), a sve vezano za član 29. (Službene novine KS 19/17) u 2019. i 2020.
godini? Molim da se sve obaveze iz člana 29. taksativno provjere.
2. Da li je predstavnik etažnih vlasnika na pomenutoj adresi izvršavao sve obaveze
shodno članu 54. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade. Molim da se
sve obaveze taksativno provjere.
3. Da li je ulaz imao neka zaduženja ili pozajmice, te da pri tome provjerite da li su
etažni vlasnici o tome donijeli ikakvu odluku u skladu sa Zakonom o upravljanju
zajedničkim dijelovima zgrade ?
4. Da li su troškovi zgrade bili u skladu sa godišnjim planovima održavanja?
Molim da mi se dostave godišnji planovi i godišnji izvještaji za 2019. godinu, te kvartalni za
2020. godinu”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Poštovani,
Zahvaljujem na odgovoru Ministarstva akt broj 05/03-19-27823-17/20 od 06.10.2020.
godine.
U vezi problema sa pristupom upravitelja ažuriranim podacima o etažnom vlasništvu obratila
sam se inicijativom prema Općinskom sudu odnosno Zemljišno-knjižnom uredu.
Ukoliko Ministarstvo smatra da je potrebno da se zastupnici obrate još nekim institucijama
ljubazno molim da ih navedete.
Nadam se da će upravitelji moći iskoristiti član 77. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH koji
omogućava slobodan uvid u zemljišne knjige, ali pod posebnim režimom koji će im olakšati
svakodnevni posao.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

- Roditelji učenika II-3 razreda O.Š. ‘Safvet-beg Bašagić’ obratili su mi se sa molbom da delegiram pitanje dugoročnog rješavanja radno – pravnog statusa učitelja/ice za navedeni razred. Mališani su prošle godine već bili izloženi stresu usljed promjene razrednog nastavnika, koju su doživjeli veoma emotivno. Roditelji su se u više navrata obraćali direktoru škole, kao i resornom ministarstvu (posjedujem navedene dopise), i mogućnost da djeca budu ponovo izložena promjeni je za njih neprihvatljiva. Molim vas za informaciju šta je uzrok navedenom i postoji li mogućnost da se ovaj problem riješi, na zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

“Molim da za iduće adrese izvršite nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika:

1. ADEMA BUĆE 116, 118
2. ADIJA MULABEGOVIĆA 17
3. ADILA GREBE 6A, 6 B
4. ALEJA LIPA 59
5. ANTUNA HANGIJA 15
6. ANTUNA HANGIJA 55
7. AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 80-A
8. BABIN DO 12
9. BAJRAMA ZENUNIJA 3
10. BEHDŽETA MUTEVELIĆA 97
11. BOSANSKA 3, 4
12. BRČANSKA 15
13. DOBRINJSKE BOLNICE 10
14. DŽEMALA BIJEDIĆA 129 A ULAZ B
15. GRADA KALGARIJA 2

Molim da utvrdite sljedeće:

1. Da li zgrada ima neka zaduženja ili pozajmice, te da pri tome provjerite da li su etažni vlasnici o tome donijeli ikakvu odluku u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, kao i da li su donijeli odluku o načinu otplate duga ?

2. Da li su troškovi zgrade bili u skladu sa godišnjim planovima održavanja?

Molim da mi se dostave godišnji planovi i godišnji izvještaji za 2019. godinu, te kvartalni za 2020. godinu za gore pomenute adrese”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“U inspekcijskom nadzoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akt broj 14-02-04-02367/20 od 05.10.2020. godine utvrđeno je da je upravnik OKI Upravitelj bez odluke etažnih vlasnika Stupska 19-garaže angažovao na poslovima održavanja garažnih vrata lice putem ugovora o djelu, te je KUIP budući da za takvo postupanje nije predviđena prekršajna kazna djelovao izdavanjem upozorenja, stoga podnosim inicijativu da se u novom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ili njegovim izmjenama i dopunama nađu propisi o prekršajnim kaznama za ovakvo postupanje, kao i da se jasno naznači u poglavlju o obavezama upravnika da za ovakve ugovore o djelu je potrebna saglasnost etažnih vlasnika.

Također na istoj adresi shodno nadzoru Inspekcije za zaštitu od požara MUP-a KS utvrđeno je da je OKI Upravitelj na ispitivanju PP sistema angažovao pravno lice koje nema odgovarajuće rješenje za obavljanje pomenute djelatnosti, te da se i za ovakve slučajeve predvide obaveze upravnika, kao i prekršajne kazne za takvo postupanje.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje resornom ministarstvu:
1. Zašto još uvijek nisu potpisani ugovori o subvencioniranju boravka djece sa liste
čekanja sa predškolskim ustanovama? Kada će se isti potpisati?
2. Na koji način Vlada KS i resorno ministarstvo subvencioniraju boravak djece u vrtiću
Centra Vladimir Nazor?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar na Stupu ulica Džemala Bijedića 279L i 279K, lamele B1,
B2, B3, žale se na enormne visine računa za električnu energiju i to na stavci za zajedničku
potrošnju, kao i na nelogičnu raspodjelu na računima jer neki etažni vlasnici su dobili manje,
a neki veće račune po pitanju zajedničke potrošnje.
Objašnjenje koje su dobili od svog predstavnika etažnih vlasnika Kermo Nevzeta da je u
pitanju kvar grijača krova, te traže da se ispita da li je u pitanju kvar ili nemar uposlenika ili
predstavnika etažnih vlasnika da isti ugase.
Etažni vlasnici na računima u okviru stavke zajedničke potrošnje imaju samo evidentiranu
potrošnju stubišne rasvjete i smatraju da je nemoguće ostvariti toliku potrošnju i postavljaju
pitanje da li drugi potrošači zajedničke potrošnje moraju imati svoje brojilo poput lifta,
hidrofora i gore pomenutih grijača krova, jer se na računima etažnih vlasnika drugih zgrada na
računima EPBIH te stavke posebno evidentiraju.
Etažni vlasnici sumnjaju na ilegalne priključke i krađu električne energije, te molim da
obavite nadzor i na tu okolnost.
Također mole da se provjere da li reklame na fasadama imaju posebno brojilo potrošnje
električne energije jer pravno lice B-TIM d.o.o. Kiseljak ima trajno pravo služnosti na
fasadama za postavljanje reklama, te provjerite da li pomenuto pravno lice koristi električnu
energiju koja se evidentira kao zajednička potrošnja zgrade i tako protuzakonito naplaćuje
etažnim vlasnicima.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu odgovora Ministarstva privrede akt broj 07-05-04-37535-49/20 od 16.10.2020. godine u kojem Ministarstvo privrede ističe da je potrebno kroz prostorno plansku dokumentaciju (Prostorni plan Kantona Sarajevo, Urbanističke planove, Regulacione planove) rezervisati prostor za sve objekte A i B grupe date u Idejnom rješenju Višnamjenskog Vodoprivrednog Podsistema Crna Rijeka-VVP Crna Rijeka i da to bude obaveza planera na SVIM nivoima.

Ukoliko to do sada nije učinjeno, ljubazno molim da se što prije pristupi realizaciji.

Također molim da, ukoliko realizacija ove inicijative zahtjeva finansijska sredstva, me obavijestite kako bi sredstva bila planirana u budžetu za narednu godinu.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Trnovo, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provjere da li sve podzemne garaže koje se nalaze kao posebne građevinske cjeline ispod zgrada na adresama Džemala Bijedića 279B i 279C, Džemala Bijedića 279D i 279E, Džemala Bijedića 279K i 279L imaju izabranog upravnika shodno članu 22. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), te ukoliko nemaju da im dodijele odmah prinudnog upravnika shodno članu 23. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17). Također, da se utvrdi i izbor predstavnika etažnih vlasnika, te ukoliko nisu izabrani da im se dodijele prinudni.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona