Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Zvonko Marić,

Saziv: Aktuelni
19.12.2018

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje vezano za obavezu etažnih vlasnika za dostavljanje dokaza o etažnom vlasništvu u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje vezano za “dostavljanje informacija vezano za pomoćnike ministara u svim ministarstvima Vlade Kantona Sarajevo”.

Proslijeđeno:
Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je palijativna njega iz Doma zdravlja Novi Grad (Kumrovec) premještena u Ambulantu Miljacka? Da li pacijenti sa najtežim oboljenjima poput karcinoma i njihove porodice više ne mogu da dobiju svu potrebnu njegu u Domu zdravlja Novi Grad (Kumrovec) nego moraju da traže Ambulantu Miljacka. Ovo se odnosi na sve stanovnike Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čk 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13,
47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona
Sarajevo da se u narednoj budžetskoj godini, odnosno vremenskom periodu
smanjenog priliva sredstava a koje se odnose na umanjenje priliva svih vrsta
prihoda i zbog negativnih posljedica koje trpe privrednici KS, izvrši
procentualno umanjenje naknada od 50% svim članovima komisija, nadzornih
odbora i upravnih odbora, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona
Sarajevo, a koji su zaposleni u institucijama kojima je osnivač KS.
Procentualna umanjenja potrebno je primjenjivati kvartalno uz mogućnost
revidiranja odnosno ukidanja zavisno od priliva sredstava u Budžet.
Uštede sredstava na ovakav način potrebno je preusmjeriti u fond za pomoć
privredi Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona
Sarajevo'; broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 9/20, 48/16 i 14/20)
pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u narednoj budžetskoj godini, odnosno
vremenskom periodu smanjenog priliva sredstava, a koje se odnose na umanjenje priliva svih vrsta
prihoda i zbog negativniih posljedica koje trpe privrednici KS, izvrši procentualno umanjenje primanja
svima koji po bilo kojem osnovu primaju plaće i ostale naknade iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i
onima koji ne primaju plaću iz Budžeta, ali im je osnivač u cijelost ili djelimično Kanton Sarajevo, a
kako slijedi;
1. Ukupna netoprimanja od 1000do 1500 KM umanje za 5%
2. Ukupna neto primanja od 1500 do 2000 KM umanje za 10%
3. Ukupna neto primanja od 2000 do 3500 KM umanje za 15%
4. Ukupna netoprimanja preko 3500 KM umanje za 20%
Procentualna umanjenja primjenjivati kvartalno uz mogućnost revidiranja odnosno ukidanja zavisno
od priliva sredstava u Budžet.
Procentualna smanjenja se odnose progresivno za svaki platni razred.
Uštede sredstava koje se ostvare na ovakav način preusmjeriti u fond za pomoć privredi Kantona
Sarajevo, odnosno privrednicima koji imaju smanjenje ukupnog prometa preko 40% uz uslov da nisu
otpuštali radnike, kao i za programe grantova koji će biti u okviru takvih projekata objavljivani i
isplaćeni privrednicima.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13,
47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona
Sarajevo da se u narednoj budžetskoj godini, odnosno vremenskom periodu
smanjenog priliva sredstava u Budžetu KS, a koje se odnose na umanjenje
priliva svih vrsta prihoda i zbog negativnih posljedica koje trpe privrednici KS,
da ukoliko za Kanton Sarajevo postoji obaveza za plaćanje regresa, plaćanje
regresa za narednu budžetsku godinu izvrši u vidu turističkih vaućera i to svim
uposlenicima, izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija,
imenovanim licima, državnim službenicima i namještenicima organa državne
službe u KS, odnosno svima koji primaju plaće iz Budžeta Kantona Sarajevo
ili rade u institucijama KS u kojima je osnivač u cijelosti ili djelimićno KS.
Turističke vaučere na kojima treba biti naznačeno da su za pomoć turizmu
dodijeliti poslovnim subjektima koji se bave pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti u
Kantonu Sarajevo, odnosno koji se vode kao obavezni članovi u evidenciji
Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Vaučere dodjeljivati na način, jedan
turistički vaučer za jedan regres upslenika KS - uplatiti za jednog radnika u
turizmu i sredstva isključivo utrošiti u te svrhe.
Također i to da se uštede sredstava na ovakav način rezervišu u okviru
programa pomoći turizmu Kantona Sarajevo, odnosno obaveznim članovima
Turističke zajednice KS koji se bave pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti, a
koji imaju smanjenje ukupnog mjesečnog prometa preko 40% u odnosu na
ukupni prosječni promet u 2019. godini.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) postavljam pitanje ministru zdravstva Kantona Sarajevo, Harisu Vraniću, kao rukovodiocu organa uprave koji vrši nadzor nad radom privatnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo:
Koji vidovi utvrđivanja odgovornosti su pokrenuti za dr. Benjamina Bejtovića u slučaju tragično preminule djevojčice „Džene Gadžun“ koja je mimo svih etičkih, moralnih i zakonskih procedura operirana u Stomatološkoj ordinaciji Bejtović?
Da li ste u okviru upravnog nadzora za koji ste nadležni preispitali rješenje o odobrenju za obavljanje privatne prakse za dr. Benjamina Bejtovića, i ako jeste koji je ishod?
Zašto nije pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti ljekara koji su sudjelovali u operativnom zahvatu dana 8.11.2021. godine kada je Džena Gadžun operirana i preminula usljed komplikacija u Stomatološkoj ordinaciji Bejtović?
Da li je pokrenut postupak utvrđivanja etičke odgovornosti dr. Benjamina Bejtovića, te u tom smislu postavljam i pitanje zašto je dr. Bejtović još uvijek član Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osigranja Kantona Sarajevo?
Da li je Benjamin Bejtović, kao visokopozicionirani član političke partije Naša stranka, kojeg je na tu poziciju imenovala Vlada Kantona Sarajevo, čiji je premijer Edin Forto, koji je istovremeno i predsjednik političke partije Naša stranka, kao takav i po tom osnovu zaštićen od svih vidova odgovornosti uključujući i etičku odgovornost?
Da li je mjesto Benjamina Bejtovića u Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo cijena pojedinih članova koji čuvaju skupštinsku većinu u Kantonu Sarajevo?
Konkretno - zašto ne smijete smijeniti Benjamina Bejtovića?
Da li je i ovo jedna od 300 mjera vladajuće koalicije?
Da li je u 300 mjera predviđen isti princip zaštite pojedinaca odgovornih za tragične ishode kao u slučaju „Dženana Memića“?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Na 43. redovnoj sjednici uputila sam pitanje koliko sredstava je utrošeno na sponzorsanje objava na službenoj stranici Vlade Kantona Sarajevo u 2019./2020./2021. godini? U odgovoru koji sam dobila je navedena sintetička budžetska pozicija. Možete li mi tačno navesti koji je iznos utrošen isključivo za sponzorisanje objava i po kojem osnovu su birane objave koje će biti sponzorisane ?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu saobraćaja zbog čega se građanima prvobitno nije omogućila normalizacija trolejbuskog saobraćaja, u smislu da ponovo profonkcionišu linije Dobrinja - Trg Austrije, Dobrinja - Drvenija i eventualno vratila u funkciju linija Otoka - Trg Austrije prije nego što se pristupilo nastavku rekonstrukcije tramvajske pruge od Nedžarića do sjedišta KJKP “Gras”? Funkcionisanjem navedenih trolejbuskih linija smanjila bi se gužva u autobusima koje su alternativno prevozno sredstvo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za smanjenje cijena pogrebnih usluga (Bakije, Jedileri , Pokop, itd.)

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje odluke o kupovini vakcine koju će finansirati poslodavci za svoje uposlenike

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u saradnji sa CIK ukinu u naredna tri mjeseca primanja političkim strankama i nezavisnim zastupnicima kako bi se dodatna sredstva usmjerila prema realnom sektoru u cilju očuvanja radnih mjesta i pomoći preduzećima u Kantonu Sarajevo.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo, što hitnije donese odluku o kupovini vakcina koje će finansirati poslodavci za svoje uposlenike. Kanton neka kupi vakcine za nezaposlene i socijalno ugrožene.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pozivam JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da donese i objavi redoslijed vakcinacije (prioritetne grupe) i objavi e-mail adresu za prijavu građana koji žele da se vakcinišu, oformi punktove i timove za vakcinaciju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za smanjenje plata uposlenicima koji istu primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona