Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koji projekti su do sada provedeni i koje projekte planira ova Vlada u cilju motivisanja Sarajlija na povratak u Sarajevo ili motivisanja Bosanaca i Hercegovaca svih nacionalnosti da izaberu Sarajevo za svoj budući dom, s obzirom da se radi o njihovom glavnom gradu?

Popis iz 2013. godine, je pokazao drastičan pad Srba (za oko 57.000) i Hrvata (10.637) u Sarajevu u odnosu na popis iz 1991. godine.

Šta je urađeno i šta se namjerava uraditi da se ovi brojevi približe onima iz 1991. i za koliko planirate povećati ove brojeve djelovanjem do idućeg popisa koji bi se trebao provesti 2021. ili najkasnije 2023

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za refundiranje troškova prevoza onih pacijenata koji pri odlasku na dijalizu koriste vlastiti prevoz, kao što je regulisano u drugim kantonima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Koliko je u 2017. godini u KCUS urađeno transplantacija bubrega? Od toga koliko je bilo kadeveričnih transplantacija, a koliko transplantacija sa živih donora”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KCUS, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

“Ovim putem podnosim inicijativu da se lijekovi grupe inhibitora protonske pumpe i H2 blokatori stave na esencijalnu listu bez vremenskog ograničenja za dijalizne i transplantirane pacijente, koji propisanom terapijom ovlaštenog doktora, moraju piti navedeni lijek duže od 2 mjeseca”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za spisak pravnih lica kojima je odobreno upošljavanje uposlenika putem programa sufinansiranja preko Službe za zapošljavanje KS za period 2017. i 2018. godine.

Odgovor:

Zakon o zaštiti ličnih podataka

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Dževad Poturak,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za pokretanje strategije u saradnji sa državnim ministarstvom za rješavanje pitanja povećanog broja migranata

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Prethodni saziv Vlade i Skupštine KS ulagao je puno truda na rješavanju problema pasa lutalica. Podsjećam da je Kanton Sarajevo čak kupio i azil u Prači. Bilo je puno infromacija oko tužbi oštećenih građana zbog ujeda pasa, nanošenja tjelesnih povreda i slično. Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, odnosno ministra, koji su prema mojim informacijama vodili ove aktivnosti, da za sada obavijeste građane i da nam prezentirate navedene informacije. Također tražim da nam u pisanoj formi pripremite i odgovorite, da li je ovaj problem stavljen pod kontrolu, šta se dešava sa azilom u Prači? Da li je azil počeo sa radom, ko njime upravlja, kakve su štete nastupile eventualno po Kantonu Sarajevo zbog napada i ujeda pasa lutalica?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativaza pripremu prijedloga rješenja za kažnjavanje govora mržnje, neprimjernog ponašanja  kroz elektronske medije, tačnije portale i društvene mreže

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Elmedin Konaković,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Pokrećem inicijativu za izradu Zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju u organima uprave i ostalim institucijama, čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Elvedin Okerić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema ministru unutrašnjih poslova i policijskom komesaru Uprave policije Kantona Sarajevo da u skladu sa svojim nadležnostima adekvatno nagrade policijske službenike koji su direktno učestvovali i doprinijeli da se uhvati višestruki ubica Edin Gačić, koji je bio opasan po sigurnost građana.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije Kantona Sarajevo “da u skladu sa svojim nadležnostima adekvatno nagrade policijske službenike koji su direktno učestvovali i doprinijeli da se uhvati višestruki ubica Edin Gačić, koji je bio opasan po sigurnost građana”

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za hitnu rekonstrukciju krova zgrade “JU Dom zdravlja Ilidža” kao i sanaciju unutrašnjeg prostora zbog posljedica prokišnjavanja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje vibracione trake za usporavanje brzine kretanja motornih vozila u naselju Otes

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Hamed Aljović,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Za koje namjene su planirana sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM koja se nalaze na poziciji budžeta MONKS-a za 2019. godinu na budžetskom kodu 614300, pod nazovom: “ Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom u poteškoćama u razvoju” u zašto ta sredstva nisu planirana na poziciji plata C entra “Vladimir Nazor” za potrebe plaćanja 58 uposlenika po javnom konkursu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će resorno ministarstvo i ministrica koristiti zakonske ovlasti za smjene v.d. direktora osnovnih škola i v.d. direktorice JU “Djeca Sarajeva” koji grubo krše zakon i imaju više od jednog mandata vršioca dužnosti te kada će doći do smjene istih”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Haris Pleho,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi odgovorite šta namjeravate poduzeti da se ukine odluke školskog odbora Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je omogućila da direktor škole koristi putničko vozilo škole u trajanju od 24 sata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za dodatak na platu za službenike sa posebnim ovlaštenjima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za prijem djece sa poteškoćama u JU Djeca Sarajeva.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Jasna Duraković,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje upućujem predsjedavajućem Skupštine KS kao i rukovodstvu ovog doma, te pitam kada ćemo konstituisati etičku komisiju koju smo imenovali na prošloj radnoj sjednici, jer čini mi se da će njen rad zaista biti neophodan u narednom periodu.

Proslijeđeno:
Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za mjere za rješavanje pitanja zagađenosti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Mirza Čelik,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu od 250.000 KM za utopljavanje objekta JU Treća osnovna škola Ilidža u cilju povećanje energetske efikasnosti objekta.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za inspekcijske radnje u Javnoj ustanovi „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu za “Nabavku sredstava za sportsku salu JU Deveta osnovna škola, Ilidža”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova, sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ da planira sredstva u iznosu 7.000 KM za „Zamjenu dijela stolarije JU Četvrta gimnazija Ilidža“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova,sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ planira sredstva u iznosu 7.000 KM za „Rekonstrukciju elektroinstalacija objekta JU Četvrta osnovna škola, Ilidža“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno: