Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: 2018-2022
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS da u saradnji sa ZZO KS i zdravstvenim ustanovama izvrši analizu potreba ECMO aparata u zdravstvenim ustanovama KS, te da u skladu sa rezultatima analize ukoliko se ukaže potreba pokrene proceduru nabavke ECMO aparata koji će omogućiti dodatni nivo opremljenosti u borbi zdravstvenih radnika sa teškim kliničkim slikama  pacijenata, gdje respirator nije dovoljan.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Uredu za borbu protiv korupcije da u saradnji sa resornim ministarstvom i nadležnom inspekcijom prikupi sve informacije kako bi se utvrdila zakonitost ishodjenja dokumentacije za skladište kerozina na Dobrinji, s aspekta potencijalnih koruptivnih aktivnosti.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Senad Hasanović,

Saziv: 2018-2022
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju da li je u toku proces izmjena pravilnika o policijskim
uniformama iz 2013 godine ili izrada novog pravilnika i kada se može očekivati da se
na tendere za nabavku uniformi policijskih službenika mogu prijaviti i domaće firme
koje proizvode uniforme

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Vibor Handžić,

Saziv: 2018-2022
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

"Iz kojeg razloga je Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, koja se nalazila u prostorijama u Vrazovoj, izmještena u neuslovan prostor na Kovačima, koji teritorijalno ni ne pripada prostoru Općine Centar, posebno uzimajući u obzir da se ambulanta za istu namjenu za prostor Općine Stari Grad nalazi nedaleko, u prostorijama MZ Logavina?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja

Damir Nikšić,

Saziv: 2018-2022
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izradu i usvajanje uredbe kojom bi se omogućio ponovno sticanje statusa redovnog studenta apsolventima - demobilisanim borcima, koji su status redovnog studenta izgubili od momenta stupanja na snagu aktuelnog Zakona o visokom obrazovanju (septembar 2017.) do danas.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: 2018-2022
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Općina Novo Sarajevo
Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Općina Novi Grad Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Možete li mi reći da li se ispitao prihod od eksproprijacije u iznosu od 324.897,30 KM koji je naveden kao prihod od prodaje ostalih prava, a ne navodi se površina parcela koje su bile predmet eksproprijacije nego je naveden samo iznos u KM. Koliki je iznos KM/m2?

Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME
Puni tekst pitanja:

Tragom inicijative kolegice Šahat, te na osnovu obavljenih sastanaka sa Ministrom Avdićem i načelnikom Tanovićem podnosim inicijativu da se izvrši rekonstrukcija pomoćnog terena pored sportske dvorane “Goran Čengić”. Ukoliko sredstva nije moguće obezbjediti u rebalansu budžeta predlažem da se ista izdvoje u budžetu 2022.godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Općina Novo Sarajevo
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: 2018-2022
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

- Premijer Vlade Kantona Sarajevo je na press konferenciji javnost obavijestio da su u više preduzeća pronašli zaposlenike sa falsifikovanim diplomama. Šta će biti sa pojedinim slučajevima koji su ušli u zastaru pa zbog toga ne mogu biti krivično gonjeni? Na koji način se može dokazati da su falsificirane diplome ako se radi o zastari?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Odlukom o izmjeni odluke o cijenama korištenja javnih parkinga koja je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 37 od 16.09.2021. godine umanjene su cijene za korištnje garaža Dobrinja i Saraj Polje. U skladu sa navedenim postavljam pitanje da li će Vlada Kantona Sarajevo vrštiti sufinasiranje razlike u cijeni odnosno da li će nadoknaditi KJKP Rad iznos od 379 920,00 KM na godišnjem nivou obzirom da se radi o velikom iznosu koji će uticati na budžet navedenog preduzeća.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona