Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Univerzitetu u Sarajevu da unutar akademskog kalendara za 2021/2022. akademsku godinu izvrši neophodne izmjene broja slobodnih dana (minimalno dva uzastopna ukoliko se radi o radnim danima) za velike vjerske praznike kako bi se studentima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo omogućio adekvatna konzumacija prava na praktikovanje vlastite konfesije. Također tražim od Ministarstva nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo da hitno pristupi izmjeni neophodnih zakonskih propisa kako bi omogućilo trajno poštivanje ovih prava i otklonilo dosadašnje nedostatke.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Univerzitet u Sarajevu

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu:
“Ljubazno molim da me izvijestite o dosadašnjim iskustvima mjerenja aerozagađenja od
strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Da li imamo neke nove podatke i informacije na osnovu kojih možemo poduzeti konkretne
mjere na smanjenju aerozagađenja?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Studentski park Goran Čengić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Univerzitet u Sarajevu

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Biščević Tokić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje Rektoru Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa isplatom osnovnih plaća redovnih profesora i ostalih na Univerzitetu u Sarajevu a koja nije usklađena sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Biščević Tokić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje Rektoru Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa isplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje zaposlenika fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.06.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović je za 43. Radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo, održanu dana 25.06.2018.godine, dostavio zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

JU Studentski centar, Ministarstvo zdravstva, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Izvještaj o aktivnostima vezano za skrining preglede mladih i studenata od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za kreiranje posebnih uslova za studiranje studenata iz Sandžaka

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je finansijska podrška studiranju studenata iz Sandžaka, slično beneficijama koje su
imali ranije, a koje su ukinute, obzirom da je riječ o stranim državama I državljanima.
Cilj je da se ojača odnos prema ovoj regiji posebno u nacionalnoj grupi studijskih programa. Problem s kojim se susreću mladi iz Sandžaka je finansijske prirode vezan za školarine, što mlade iz ove regije upućuje na studij u univerzitetske centre u Srbiji i Crnoj Gori.

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za kreiranje posebnih programa za podršku studijskim programima koji su od važnosti za državnost Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je podrška održivosti studijskih program važnih za nacionalni identitet Bosne I Hercegovine. Najbolji način je kreiranje posebnih programa za podršku studijskim programima koji su od važnosti za državnost Bosne i Hercegovine što uključuje stipendije, školarine i finansiranje ostalih troškova studija

- Bosanski jezik
- Historija
- Geografija
- Umjetnosti - muzika, drama, film
- Orijentalna filologija je zbog osmanske administracije, teoloških djela na arapskom, poezije i proze na turskom i osmanskom također bitna
- Njemački jezik – austrugarski period .
- Arheologija
- Historija umjetnosti
- Pedagoški studijski programi

Ostali programi po prijedlogu stručnjaka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE

16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.06.2024

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo radi formiranja posebnog Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima kojeg će činiti specijaliziran tim stručnjaka osposobljenih za prepoznavanje, istraživanje i procesuiranje slučajeva trgovine ljudima. Ova preporuka je u skladu sa izvještajima međunarodnih tijela za praćenje stanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (Američki sekretarijat vanjskih poslova, Komitet VE za praćenje primjene Konvencije o borbi protiv trgovine ljudima).

Puni tekst pitanja:

S obzirom na to da raspolažem informacijom da je Dupovac Hasanu uručeno rješenje o prekobrojnosti.

U pogledu na to rješenje, tražim da mi dostavite informacije o tome da li je uložena žalba, da li je ista uložena blagovremeno, da li je doneseno drugostupeno rješenje i ako jeste, je li doneseno u za to zakonski određenom roku?

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Da li smatrate da pomenuti izvještaj ad hoc tijela, da tri presude u postupku koji je tužilaštvo KS vodilo po izmišljenoj optužnici, te presuda Suda BiH protiv Hasana Dupovca i istrage koje se u kontekstu ovog slučaja aktivno vode, a kojima su obuhvaćeni i drugi policijski službenici, nisu već i više nego dovoljni razlozi i odličan povod za adekvatnu reakciju, detaljnu istragu i analizu rada policijskih službenika u ovom predmetu? Da li ste ikada izvršili analizu postupaka policijskih službenika koji su bili uključeni u predmet, analizu o tome kolike su to greške koje su nanijele štetu ugledu MUP-a KS? Pomenute presude su jasno ukazale na slabosti policijskog sistema kadad je u pitanju istraga u ovom predmetu. Ovom prilikom vam dostavljam i spisak imena policijskih službenika koji su bili uključeni u predmet, te tražim da mi dostavite sve informacije o tome da li su imenovani policijski službenici nagrađivani, raspoređeni na druga radana mjesta, unaprijeđeni, te da li su uključeni u komisije, od 2016. g.pa dod danas?

Puni tekst pitanja:

1. koliko rješenja o promjeni radnih mjesta policijskih službenika ste donijeli od 09.marta 2023. godine do 10. marta 2024. godine?
2. Potrebno je da mi za svako radno mjesto dostavite pojedinačno obrazloženje i pravni osnov na osnovu kojeg je izvršen premještaj/preraspored policijskog službenika u vremenskom periodu od 09. marta 2023. godine do 10. marta 2024. godine kao i datum kada ste donijeli rješenje o premještaju/preraspodjelu?

3.
4.
5.
6.
7.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS, broj: 01-9-02-2-13611/24 od 13.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

UPRAVA POLICIJE

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Radom MUP-A KS u slučaju ubistva moga brata Dženana Memića se, kao što je poznato, još 2026.g.tj.2027.g. bavilo ad hoc tijelo komisije za sigurnost SKS. Po njihovom izvještaju u MUP-u KS su započete unutrašnje istrage koje su većinom okončane iste godine zbog zastare, iako je, opet u većini slučajeva, utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su navodi iz izvještaja tačni.
Interesuje me informacija, da li je MUP KS poslije toga vršio bilo kakvu analizu ili provodio unutarnju istragu zbog slučaja Memić, tj. o radu policijskih službenika u tom predmetu? Ukoliko jeste, koji su bili rewzultati, a ukoiko nije, zašto nije?

Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju, u kojoj su fazi istrage ili krivični postupci za ovih 12 slučajeva, koji su dosadašnji rezultati istih ukoliko ih ima, gdje su raspoređeni ti službenici, na kojim poslovima i u kojim odjeljenjim, te da li vrše aktivno dužnosti ili su suspendovani do okončanja postupka, a ukoliko su neki od postupaka ili svi već završili, onda molim da mi se odg.na postavljena pitanja u kontekstu za period trajanja postupka ili istrage, te da li su iz istih proistekle daljnje posljedice za involvirane službenike?

Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju koji je broj policijskih službenika koji je primljen na posljednjem konkursu raspoređen i nastavio svoj rad direktno na terenu, a koliko policijskih službenika je rad nastavilo u kancelarijama?

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite tačan broj uposlenika po svakoj policijskoj stanici u KS. Također tražim da mi dostavite informacije o tome koliko je od navedenog broja policijskih službenika u patrolama na terenu (pojedinačno za svaku policijsku stanicu)?

JU Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općinski sud, UPRAVA POLICIJE

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se na nivou nadležnih organa formira radno tijelo koje će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, vršiti detaljnu analizu provođenja mjera i radnji iz oblasti nasilja u porodici, što će doprinjeti smanjenju takvih pojava

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori