Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Puni tekst pitanja:

 

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Ministru komunalne privrede,infrastructure, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i preduzeću KJKP ''RAD" Sarajevo, da li je istina da se
dovodi u pitanje poslovanje preduzeća KJKP Rad Sarajevo, zbog neblagovremenog pokretanja
postupaka javnih nabavki koji su neophodni za rad preduzeća (nabavka goriva, guma, tehnički
pregled vozila itd)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Molim da izvršite inspekcijski nadzor na radom upravnika OKI Upravitelj d.o.o. na adresi Babin Do
28 u vezi naloga broj 25482563 od 03.03.2021. godine u vezi sanacije stubišne rasvjete u iznosu
100,98 KM. Po saznanju od etažnih vlasnika navedeni nalog nije potpisao predstavnik etažnih
vlasnika.
Molim da u okviru inspekcijskog nadzora provjerite da li je bivši predstavnik Muharem (Zukan)
Kovač uposlenik upravnika OKI Upravitelj d.o.o.
Molim Ministarstvo da mi od upravnika dostavite sljedeću dokumentaciju:
1. Godišnji izvještaj u skladu sa članom 46. Zakona za 2019 i 2020. godinu
2. Kvartalni izvještaj za prvi kvartal 2021. godine
3. Kopiju naloga broj 25482563 na kojem je vidljiv potpis predstavnika etažnih vlasnika."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da izvršite inspekcijski nadzor na radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Semira Frašte 15 po pitanju rashoda sredstava u 2019, 2020 i 2021 godini.
Molim da utvrdite da li su donešeni godišnji planovi, te da li su sredstva u pomenutim godinama trošena u skladu sa donešenim godišnjim planovima, te da li je upravnik izvršavao sve svoje obaveze shodno članu 41. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), kao i da utvrdite da li je predstavnik etažnih vlasnika izvršavao svoje obaveze u skladu sa članom 54. Zakona. Molim da utvrdite izvršavanje svih taksativno navednih obaveza upravnika i PEV-a u Zakonu

Molim Ministarstvo da mi od upravnika za pomenutu adresu dostavite sljedeću dokumentaciju:
1. Zapisnik kojim je izabran sadašnji upravnik i predstavnik etažnih vlasnika
2. Kopiju ugovora između etažnih vlasnika i upravnika sa zapisnikom koji potvrđuje saglasnost etažnih vlasnika sa tekstom ugovora
3. Godišnji izvještaj u skladu sa članom 46. Zakona za 2019 i 2020. godinu
4. Kvartalni izvještaj za prvi kvartal 2021. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik HETIG d.d. i METAL-EXPORT-UPRAVITELJ d.o.o. , a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Centar Sarajevo

Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, SVIM OPĆINAMA, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona