Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izradu i usvajanje uredbe kojom bi se omogućio ponovno sticanje statusa redovnog studenta apsolventima - demobilisanim borcima, koji su status redovnog studenta izgubili od momenta stupanja na snagu aktuelnog Zakona o visokom obrazovanju (septembar 2017.) do danas.

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, da se vanredni studij studenata sa invaliditetom izjednači sa redovnim, kako bi studenti sa invaliditetom ostvarili prava da budu stipendirani, kao i nagrađivani, a sve zbog toga što vanredni način studiranja biraju kao olakšavajuću okolnost zbog svog otežanog kretanja.

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 213. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, predlažem
INICIJATIVU
"Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zaključka kojim će finansirati studij studentima iz Budžeta KS koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, smjer „Rehabilitacija i edukacija“

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Univerzitetu u Sarajevu da unutar akademskog kalendara za 2021/2022. akademsku godinu izvrši neophodne izmjene broja slobodnih dana (minimalno dva uzastopna ukoliko se radi o radnim danima) za velike vjerske praznike kako bi se studentima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo omogućio adekvatna konzumacija prava na praktikovanje vlastite konfesije. Također tražim od Ministarstva nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo da hitno pristupi izmjeni neophodnih zakonskih propisa kako bi omogućilo trajno poštivanje ovih prava i otklonilo dosadašnje nedostatke.

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Puni tekst pitanja:

incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, UNSA Sarajevo, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za kreiranje posebnih uslova za studiranje studenata iz Sandžaka

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je finansijska podrška studiranju studenata iz Sandžaka, slično beneficijama koje su
imali ranije, a koje su ukinute, obzirom da je riječ o stranim državama I državljanima.
Cilj je da se ojača odnos prema ovoj regiji posebno u nacionalnoj grupi studijskih programa. Problem s kojim se susreću mladi iz Sandžaka je finansijske prirode vezan za školarine, što mlade iz ove regije upućuje na studij u univerzitetske centre u Srbiji i Crnoj Gori.

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za kreiranje posebnih programa za podršku studijskim programima koji su od važnosti za državnost Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je podrška održivosti studijskih program važnih za nacionalni identitet Bosne I Hercegovine. Najbolji način je kreiranje posebnih programa za podršku studijskim programima koji su od važnosti za državnost Bosne i Hercegovine što uključuje stipendije, školarine i finansiranje ostalih troškova studija

- Bosanski jezik
- Historija
- Geografija
- Umjetnosti - muzika, drama, film
- Orijentalna filologija je zbog osmanske administracije, teoloških djela na arapskom, poezije i proze na turskom i osmanskom također bitna
- Njemački jezik – austrugarski period .
- Arheologija
- Historija umjetnosti
- Pedagoški studijski programi

Ostali programi po prijedlogu stručnjaka.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se odmah iznađe rješenje za upošljavanje dostatnog broja asistenata u ovoj osnovnoj školi, pri čemu bi trebalo uzeti u razmatranje i mogućnost njihovog zapošljavanja preko projekata JU Služba za zapošljavanje KS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Agencija za reviziju privatizacije, Tužilaštvo KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Vezano za Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, na moja postavljena zastupnička pitanja, u skladu sa čl. 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, dobila sam dana 14.1.2022. godine, odgovore od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koji ukazuju na pogrešnu primjenu propisa, te vam iste dostavljam u prilogu, da u skladu sa vašim nadležnostima provedete istražne radnje vezano za provedeni postupak privatizacije Hotela „Igman“ i odgovorite da li je navedeni postupak prodaje Hotela „Igman“ proveden u skladu sa propisima.

Naime, uz postavljena zastupnička pitanja zatražila sam od ministra privrede Kantona Sarajevo, da mi kao nadležni ministar dostavi pismenu informaciju o cjelokupnom postupku prodaje Hotela „Igman“. Međutim, nisam dobila traženu pismenu informaciju od ministra, nego akt nepotpisan i neovjeren iz ministarstva, sa odgovorima Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i KJP „ZOI 84“ d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna agencija za privatizaciju je aktom broj: 21-06/1-15-373-648/EI od 7.1.2022. godine, Ministarstvu privrede Kantona Srajevo, uz odgovor dostavila i Informaciju Komisije za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“ od 27.12.2021. godine sa prilozima i Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-47813-13/21 od 28.12.2021. godine.

U navedenoj Informaciji,u prilogu na strani 11, u zadnjoj rečenici Komisija za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“, konstatuje i to:“Obzirom, da je ponuđena cijena niža za 1.821.000,00 KM odnossno 26,29% u odnosu na početnu cijenu: 6.926.000,00 KM, ali i jedina zaprimljena, o istom želimo da informišemo Vladu Kantona Sarajevo.“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

ZZO F BIH

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim incijativu za refundiranje troškova prevoza onih pacijenata koji pri odlasku na dijalizu koriste vlastiti prevoz, kao što je regulisano u drugim kantonima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Porezna uprava Federacije BiH

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“Porodilje sa područja Kantona Sarajevo žale se da im se u uvjerenjima o podacima
registrovanim u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika FZPIO ne evidentira i onaj tokom
porodiljskog odsustva. Prema informacijama porezne uprave na području Kantona Sarajevo
vrše redovno uplate doprinosa, ali to se iz nekog nepoznatog razloga ne evidentira.
Ljubazno molim da se ovaj problem što prije riješi, a nadležni inspekcijski organi da poduzmu
potrebne korake na utvrđivanju tačnog uzroka problema putem nadzora.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP Sarajevo-šume, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sadnju plantaža paulovnije koja prema pisanju medija je brzorastuće drvo i sa većom kalorijskom moći od ostalih vrsta, te se također može koristiti za proizvodnju peleta

Vlada Kantona, Šumarski fakultet

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim za kratko stručno mišljenje u vezi sadnje plantaže paulovnije koja prema pisanju medija je brzorastuće drvo i sa većom kalorijskom moći od ostalih vrsta, te se također može koristiti za proizvodnju peleta.

Mišljenje Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo potrebno je zbog podnošenja inicijative Ministarstvu privrede KS i KJP Sarajevo-šume za sadnju iste

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za boračka pitanja, Odbor za javna priznanja KS, Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Komisija za sigurnost

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

U skladu sa članovima 59, 60, 61 i 62. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo pokrećem inicijativu kojom će Komisija za sigurnost izvršiti nadzor nad radom Mup-a KS u predmetu ubistva Ammara Kapidžića.