Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za predškolsko, osnovno i srednoškolsko obrazovanje i odgoj KS da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju, s obzirom da se bliži navedeni datum?
2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo da
 Izvrši analizu potreba za zapošljavanjem radnika u JU Djeca Sarajeva u skladu sa povećanjem
kapaciteta vrtića;
 Da na osnovu izvršenih analiza obezbijedi potrebna sredstva JU Djeca Sarajeva za zaposlenje
neophodnih radnika;
 Da obezbijede bolje uslove rada za radnike JU Djeca Sarajeva kao i djecu;
 Da JU Djeca Sarajeva raspiše javni oglas za zaposlenje neophodnih radnika na neodređeno
vrijeme.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Puni tekst pitanja:

incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH, Ministarstvo unutrašnjih poslova

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i
Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:

“U ulici Podgaj u blizini Udruženje slijepih Kantona Sarajevo nalaze se taktilne vodilice za
slijepe koje su ujedno u strogoj zoni zabrane parkiranja i zaustavljanja, te jasno ofarbane
žutom bojom kako bi bile jasno uočljive.
Posljednji slučaj nepropisnog parkiranjana na pomenutom mjestu od strane diplomatskog auta
registarskih oznaka 15-A-127 treba biti posljednje upozorenje da se poduzmu određeni koraci
kako bi se spriječilo dovođenje u opasnost života slijepih lica, te otežavanje njihovog kretanja.
Molim MUP KS da u navedenoj ulici češće vrši kontrolu nepropisnog parkiranja.
Molim Ministarstvo vanjskih poslova BIH da u skladu sa diplomatskom praksom poduzme
sve potrebne korake, te na neki način upozori diplomatsko, konzularno predstavništvo ili
drugu diplomatsku misiju kojoj pripada auto sa gore navedenim oznakama o navedenom
slučaju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Javna ustanova “Djeca Sarajeva”, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:
- Koji je sadržaj programa "Zdravo odrastanje" potpisanog između Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, JU "Djeca Sarajeva" i Asocijacije XY? 
- Koji je sadržaj "priručnika, didaktičkog materijala, memorijskih kartica, postera i lutki" - koji su navedeni u saopštenju za javnost? Također, tražim dostavu navedenih materijala.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za donošenje zaključka kojim će finansirati studij studentima iz Budžeta KS koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, smjer „Rehabilitacija i edukacija“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Koji je način realizacije nastave na fakultetima Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru 2021./2022.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.
S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od usvojene inicijative, zanima me u kojoj fazi je realizacija navedenog zaključka i šta konkretno je do sada urađeno na njenoj realizaciji?

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za visoko obrazovanje a koje se odnosi na odgovor koji sam dobila na ranije postavljena pitanja da se izvrše sve neophodne pripremne radnje za uspostavu centra za mlade Kantona Sarajevo.

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Puni tekst pitanja:

• Da li su i u u kojem iznosu pojedini dekani, prodekani fakulteta UNSA isplatili sebi dodatna primanja, te na osnovu kojih ugovora su ta primanja ostvarili, i da li su u realizaciji aktivnosti koja su dovela do naplate tih primanja koristili resurse UNSA, te da li su te aktivnosti realizirali u zvanično radno vrijeme?

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo kulture i sporta

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u postavkama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine pripremi i uredi postavka o Ratnom predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori