Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO, KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA KS, KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizaciju Sarajevo i KJU za zaštićena područja da mi dostavite informacije o objektu restorana “Vrelo Bosne” koji se nalazi na parceli k.č. 621 (dio) K.O. Vrelo Bosne. Navedeni objekat se nalazi u vodozaštitnoj zoni, unutar spomenika prirode Vrelo Bosne, a za koji sam od strane građana obaviještena da se kanalizacija iz pomenutog objekta ispušta direktno u rijeku Bosnu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

“Molim da mi se dostave podaci o izvršenim kontrolama saobraćajne policije, prometne i tržišne inspekcije shodno članu 17. stavu (5) i (6) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2019. godini”

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Inspekcijski nadzor na adresi Sprečanska 2

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Molim KUIP da izvrši inspekcijski nadzor nad objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo koji koriste ​ugalj i mazut za zagrijavanje objekata da li njegova kvaliteta odgovara parametrima shodno ​članu 16 i 17.stav(1)Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja i Inspekciji

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obave nadzor nad pravnim licem Cargo internacionald.o.o. Sarajevo ulica ​Dobroševići 12-14.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Poslanička/zastupnička inicijativa u prilogu

Puni tekst pitanja:

Da nadležno ministarstvo i inspekcija nastave nadzor nad određenim adresama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Reklamni panoi firme OD LIFT oglasi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da se nastavi nadzor nad radom upravitelja na određenim adresama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Molim KUIP da izvrši inspekcijski nadzor nad BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. koji koriste​ugalj i mazut za proizvodnju toplotne energijeda li njegova kvaliteta odgovara parametrima shodno članu 16 i 17. stav (1) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

• Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad objektima (naročito planinarskim domovima) na području planine Igman, koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu, a ne posjeduju septičke jame

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Igor Stojanović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za projekat “Vidikovac”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za intenziviranje inspekcijskog nadzora nad javnim i privatnim parking površinama, kako bi se ustanovilo ispunjavaju li isti kriterije koji su određeni Uredbom o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

• Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad KJKP Vodovod i kanalizacija i utvrdi zašto ​laboratorija KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo ​ne mjeri hemijske parametre skupine B definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode (Sluzbene novine BIH 62/17) i to hemijske parametre ​benzena​, ​benzopirena​, ​1,2-dihloretan​, ​tetrahloroetena​, trihloretena​, ​trihalometana​?
• Ukoliko KUIP nije nadležan za inspekcijski nadzor navedenog pitanja molim da se u skladu Zakona o upravnom postupku proslijedi nadležnoj inspekciji.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad radom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika na određenim adresama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

• Molim ​Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo i ​Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove​ da mi se dostavi ​spisak pravnih lica korisnika usluge vodosnabdjevanja koji su​ prekršajno kažnjeni shodno​ članu75.stav(1)​, a sve u vezi​ člana8. Stav(1) tačke b) i d) UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA SNABDIJEVANJE VODOM ZA PIĆE, OBRADU I ODVOĐENJE OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA ​(Službene novine KS 22/16) od jula 2016. godine do danas.

KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za inspekcijski nadzor od strane KUlP-a, vezano za izlijevanja fekalnih voda u Goraždanskoj ulici, Općina Novi Grad.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu kako slijedi:

• Podnosim zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše provjeru stanja separatora ulja na parkinzima na području Igmana i Bjelašnice, kao i stanje kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u njegovoj punoj dužini.

• Također podnosim inicijativu da u saradnji sa MUP-om spriječite parkiranje velikog broja vozila duž ceste na Bjelašnici i Igmanu jer duž ceste ne postoje separatori ulja što može dovesti do dugoročne kontaminacije izvorišta mineralnim uljima na što KJKP Vodovod i kanalizacija upozoravaju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori