Pilot projekt „Elektronski dnevnik“ u 11 srednjih škola na području Kantona Sarajevo

Pilot projekt vođenja odjeljenske knjige u elektronskom obliku u srednjim školama Kantona Sarajevo bio je povod današnjeg sastanka ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Zinete Bogunić sa direktorima 11 srednjih škola.
U prvoj fazi provođenja pilot projekta učestvovat će sljedeće srednje škole: Druga gimnazija, Četvrta gimnazija, Prva bošnjačka gimnazija, Srednjoškolski centar Hadžići, Srednja elektrotehnička škola, Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Srednja škola primjenjenih umjetnosti, Srednja ugostiteljsko-turistička škola, Srednja medicinska škola "Jezero" i Srednja muzička škola Sarajevo.
Nakon uvođenja elektronskog dnevnika u osnovne škole na području Kantona Sarajevo, uvođenje digitalnog vođenja odjeljenske knjige u srednjim školama predstavlja novi korak i važan aspekt informatizacije i digitalizacije obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo.
Cilj uvođenja elektronskog dnevnika u srednjim školama je unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školi, jednostavnije vođenje pedagoške administracije i evidencije kao i unapređenje saradnje sa roditeljima i njihova stalna informisanost o uspjehu učenika.
Na sastanku su dogovoreni naredni koraci i aktivnosti za početak realizacije pilot projekta.