Osnovna misija Službe za zapošljavanje je vratiti povjerenje nezaposlenih osoba i poslodavaca

Upoznavanje sa aktivnostima koje provodi Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, kao i problemi s kojim se susreće, bili su povod današnje posjete premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Karoline Karačić i ministra finansija Jasmina Halebića ovoj ustanovi.
Tokom sastanka direktor Kamočaji je predstavio rezultate koje je Služba za zapošljavanje KS ostvarila kroz saradnju s Projektom zapošljavanja mladih (YEP) u transformaciji biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo u Ogledni biro u kojem se primjenjuju najsavremenije metode rada. Taj projekt podržala je Vlada Švicarske u BiH.
On je istakao kako se na osnovu dosadašnjih iskustava iz rada tog, kao i oglednih biroa u općinama Hadžićima i Centru, bilježi rast učinkovitosti integracije nezaposlenih osoba koji su prvih šest mjeseci na evidenciji te podsjetio da je osnovna funkcija Službe za zapošljavanje posredovanje između nezaposlenih osoba i poznatog poslodavca.
„Nažalost kod nas nema jedinstvenog zakonskog osnova koji može naložiti da sva upražnjena mjesta budu javno objavljena na jednom mjestu, a u procesu reformi u posljednjih godinu dana su inovirane određene usluge za poslodavce“, rekao je direktor Kamočaji te dodao kako je osnovna misija ove službe da promijeni dosadašnju  praksu, vrati povjerenje nezaposlenih osoba i poslodavaca i kroz ovu novu metodu radi na aktivitetu.
Također direktor Kamočaji je ovom prilikom istakao kako bi Budžet ove službe, njen program rada i mjera trebao biti jedan dokument, jer bi se na taj način omogućilo brže i bolje funkcionisanje Službe za zapošljavanje.
„Jedan od prioriteta Vlade Kantona Sarajevo je zapošljavanje mladih ljudi, a služba je alat za to i  mi ćemo vam pomoći da budete efikasniji u svom radu, ali prijedlozi i mjere za rješavanje vaših problema treba da dođu od vas“, kazao je premijer Konaković, koji se složio da bi se u budućnosti mogao Budžet i programi mjera tretirati kao jedinstveni dokument.
Direktor Kamočaji je prisutne upoznao i sa inovacijama koje je Služba za zapošljavanje uvela u posljednih nekoliko mjeseci. Tu se prije svega misli na otvaranje Pozivnog centra i pružanje pravne pomoći putem web portala ove službe. Ove aktivnosti  služba provodi u okviru uspostavljanja efikasnijih usluga, a pretpostavka je da će se na ovaj način komunikacija sa korisnicima centralizovati, pružanje informacija poboljšati, ujednačiti i ubrzati. Jedino se na ovaj način može biti lider u unaprjeđenju sistema zapošljavanja i u skladu sa procesima Evropske unije i regiona.
„Ovo je moja prva posjeta vašoj instituciji, ali budite sigurni da nije i posljednja, jer prije svega namjeravam unaprijediti našu saradnju kroz redovno informisanje o svim vašim aktivnostima. Mislim da je zajednički timski rad najbolji put do postizanja željenog cilja“, kazala je ministrica Karačić.