Odgovori na zastupnička pitanja

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Davor Čičić

Admela Hodžić

Samir Avdić

Vibor Handžić

Danijela Kristić

Adi Kalem

Sanela Klarić

Marijela Hašimbegović

Elza Gaković

Kristina Petrović

Jelena Pekić

Vildana Bešlija

Smiljana Viteškić

Damir Marjanović

Arijana Memić

Belma Kapo

Irfan Čengić

Elvedin Okerić