Odgovori na zastupnička pitanja

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Sanela Klarić

Haris Zahiragić

Mersiha Mehmedagić

Smiljana Viteškić

Admela Hodžić

Davor Čičić

Danijela Kristić

Marijela Hašimbegović

Damir Marjanović

Vildana Bešlija

Vibor Handžić

Jelena Pekić

Belma Kapo

Elza Gaković

Faruk Selmanović

Elvedin Okerić

Elvis Vreto

Sebija Izetbegović