Odgovori na zastupnička pitanja

51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Hamed Aljović

Arijana Memić

Bibija Kerla

Samir Suljević

Jasna Duraković

Senad Hasanović

Jasmina Bišćević-Tokić

Danijela Kristić

Haris Pleho

Admela Hodžić

Neira Dizdarević

Igor Stojanović

Mahir Dević